Røde tall i A-pressen

A-pressen fikk i tredje kvartal et underskudd på seks millioner kroner før skatt, og konsernsjef Alf Hildrum frykter et negativt årsresultat.

A-pressen har et driftsresultat på 81 millioner kroner i tredje kvartal. Resultatet før skatt er et underskudd på seks millioner kroner etter at konsernet har avsatt 20 millioner for mulige tap på investeringer.

Svakt annonsemarked har påvirket driften negativt og annonseomsetningen er redusert med 1,7 prosent. Deriftsresultatet er tre millioner kroner svakere enn tredje kvartal i fjor.

- Resultatmessig er vi ikke fornøyd. Vi er midt i en kritisk fase for flere av våre investeringer og har av forsiktighetshensyn valgt å skrive ned verdiene på disse med 20 millioner kroner. Sammen med et høyt rentenivå fører dette til et svært negativt finansresultat hittil i år. I tillegg er vi usikker på reklamemarkedet i kritiske høstmåneder, og kan derfor ikke utelukke et negativt årsresultat, sier konsernsjef Alf Hildrum i en pressemelding.

Strategien for A-pressen Interaktiv er endret, og virksomheten er spisset inn mot A-pressens aviser og kjernevirksomhet. Ressursbruken er tilpasset dette.

Til toppen