Røde tall i Iterated

Iterated Systems leverte idag et resultat per tredje kvartal på minus 3,6 millioner dollar. Selskapet, som ble notert på Oslo Børs SMB liste så sent som i sommer, reduserte også omsetningen i perioden fra 12,4 til 8,6 millioner dollar.

Iterated Systems leverte idag et resultat per tredje kvartal på minus 3,6 millioner dollar. Selskapet, som ble notert på Oslo Børs SMB liste så sent som i sommer, reduserte også omsetningen i perioden fra 12,4 til 8,6 millioner dollar.

Tredje kvartal 1997 ble ingen dans på roser for nynoterte Iterated Systems. Selskapet som utvikler teknikker for digital billedbehandling taper fortsatt penger - og i forhold til fjoråret har også omsetningen falt noe tilbake. Den negative trenden skyldes ifølge selskapet et engangssalg av maskinvare som ble foretatt i 1996.

På den annen side har også kostnadene til Iterated System blitt redusert i forhold til fjoråret. I følge børsmeldingen fra selskapet skyldes dette det samme maskinvaresalget som også påførte Iterated betydelige kostnader. I tillegg har selskapet lagt om sin strategi fra å drive salg av programvare til å lisensiere ut sin utvalgte OEM-kunder, hvilket også har vært med på å redusere kostnadene.

Utdrag fra resultatet i 1000 dollar

Per Q3 97 Per Q3 96
Omsetning 8.617 12.363
Driftsresultat (3.648) (1.335)
Resultat før skatt (3.651) (1.261)
Til toppen