Rogaland-skoler får bredbåndsnett

Fra høsten vil de videregående skolene i Rogaland være koplet til samme digitale bredbåndsnett.

Fra høsten vil de videregående skolene i Rogaland være koplet til samme digitale bredbåndsnett.

Det er ElTele Rogaland som er hovedleverandør av nettet til de videregående skolene, mens ElTele Vest blir underleverandør for skolene i nordfylket.

IT-sjef Arne Rannestad i Rogaland Fylkeskommune sier i en pressemelding at det nye bredbåndsnettet vil gi den enkelte skole stor kapasitet til intern databruk og informasjonshenting fra Internett. - Dette digitale datanettverket har en ytelse som får ISDN til å virke som en tursti, heter det i meldingen.

Datatilsynets krav til nettets sikkerhet medfører at skolene får to separate nett: Det ene er knyttet til administrativ drift av skolen mens det andre vil bli brukt til undervisning.

Denne løsningen gir skolene nye muligheter til å legge ut informasjon på Internett, bygge opp web-servere og hente informasjon til undervisningsoppgaver.

Nettet gir også potensial for nye bruksområder som fjernundervisning, parallellundervisning mellom skoler og fellesprosjekter både regionalt, nasjonalt og internasjonalt - for å nevne noe.

Det regionale tele-, data- og internettselskapet ElTele Rogaland har strukket flere hundre kilometer med fiberoptisk kabel i et nett som strekker seg fra Egersund i sør til Mekjarvik i nord og videre over Boknafjorden (i samarbeid med ElTele Vest). Løsningen til de videregående skolene benytter deler av den kapasiteten som er tilgjengelig i dette nettet.

Til toppen