Rogalandsforskning: - Nok IT-kompetanse i Norge

Markedet for IT-personell er ikke lenger sprengt. Norske bedrifter får tak i den IT-kompetansen de trenger, uten å måtte gå til utlandet for å hente folk, hevder Rogalandsforskning i en ny undersøkelse.

Behovet for IT-kompetanse i offentlig og privat virksomhet er nå kartlagt av Rogalandsforskning på oppdrag av KDL (Kontor- og datateknisk landsforening) og HSH (Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon).

Undersøkelsen viser at norsk næringsliv hovedsakelig er interessert i IT-kompetanse basert på to- og treårig høyskoleutdanning. Jon M. Steineke i Rogalandsforskning sier til digi.no at dette stort sett gjelder drift-, vedlikehold-, og maskinvarekompetanse.

- Når man ser på IT-kompetansebehovet generelt, så er dette først og fremst knyttet til drift og vedlikehold, sier Steineke.

Kun seks prosent av bedriftene i undersøkelsen mener at det kreves hovedfagskompetanse for deres aktuelle oppgaver på IT-området. Steineke forteller at produktutvikling og nyskapning ikke er så viktig for de fleste bedrifter, og det er denne kompetansen som krever femårig utdannelse.

Det viser seg også at den nyansattes erfaringsbakgrunn er viktigere enn de formelle kvalifikasjonene. Erfaring innen forretningsforståelse, salg og markedsføring kan være viktigere enn kandidatens IT-bakgrunn.

Undersøkelsen tyder dessuten på at bedriftene mottar mange søknader til sine utlyste IT-stillinger. Denne konklusjonen strider mot det som tidligere er blitt hevdet.

- Kun en av fire bedrifter opplever at de ikke finner den kompetansen de leter etter. Og dette gjelder først og fremst databransjeforetak med svært spesielle behov. Disse selskapene kan ha behov for å hente inn spisskompetanse fra utlandet. Dataindustrien generelt har ikke større problemer nå, selv om de stiller større krav til utdanning, sier Steineke til digi.no.

Når det gjelder etterutdanning, viser rapporten at både offentlig og privat sektor først og fremst bygger opp sin IT-kompetanse gjennom interne opplæringstiltak. Norske virksomheter har mer planmessig intern IT-opplæring enn virksomheter i de fleste OECD-land.

- Som oftest har bedriftene en egen IT-avdeling som står bak etterutdanningen og kursingen. Det er relativt få som benytter seg av eksterne kurstilbud.

Det er lettere å skaffe kompetent arbeidskraft til driftsoppgaver, vedlikeholdsoppgaver og tekniske tjenester, enn til programmering-, produktutvikling- og systemutviklingsoppgaver. IT-kompetanse til drift- og vedlikeholdsoppgaver dekkes av de kortere to- og treårige utdannelser.

Offentlig sektor har de største problemene med å skaffe IT-kompetanse for alle typer IT-oppgaver.

- Det er innlysende at lønn spiller en rolle her. Offentlig sektor kompenserer imidlertid for lavere lønn gjennom mer systematiske opplærings- og etterutdanningstilbud. Undersøkelsen har ikke tatt for seg lønnsnivå, men jeg har inntrykk av at dette med lønn som konkurransemiddel er knyttet til det sentrale østlandsområdet. Dette er ikke noe problem i andre deler av landet. Det finnes også konkurranse om arbeidsplassene innad i det offentlige, hevder Steineke.

Til toppen