Røine blir prosjektredaktør

Niels Røine skal nå tilbake til sin gamle jobb som redaktør i Schibsted. Han begynner etter nyttår, og mellom 60 og 70 prosent av arbeidstiden vil bli rettet mot avis; både multimedia og trykte aviser.

Niels Røine skal nå tilbake til sin gamle jobb som redaktør i Schibsted. Han begynner etter nyttår, og mellom 60 og 70 prosent av arbeidstiden vil bli rettet mot avis; både multimedia og trykte aviser.

Røine sier til digi.no at han kommer til å jobbe i nært samarbeid med Birger Magnus og Hans Erik Matre henholdsvis konserndirektør og redaktør i Schibsteds virksomhetsområde trykte medier.

- Jeg holder meg innenfor Schibsted-sfæren, og vil jobbe i nær kontakt med de ulike Schibsted-avisene i Norge og utlandet. Jeg vil påta meg konkrete prosjekter som er knyttet til disse avisene, samt nye avisprosjekter.

I tillegg skal Røine jobbe med innholdsbiten på de skandinaviske SOL-ene. Han vil være i dialog med SOL-sjefene og de øvrige eierne i de ulike landene.

Målet er, i samarbeid med administrasjonen, å foredle innholdsbiten og utvikle partnerskapet med redaksjonelle og kommersielle innholdsleverandører.

Det eksisterer allerede tanker om hva som vil jobbes videre med, og hvilken retning SOL-ene skal ta, men foreløpig vil ikke Røine røpe mer om dette.

- Hvorfor påtok du deg SOL-jobben?

- Jeg syntes det var påkrevet at SOL skulle finne ut hva slags fokus de skulle ha; Hvordan plassere seg i mediemarkedet generelt, og Internett spesielt. Det var en utfordring å finne ut hvordan man kunne gjøre dette og samtidig redusere kostnadene dramatisk.

- Når det nye produktet nå fremstår, vil det ikke være så interessant for meg å sitte som redaktør for det etter å ha hatt en operativ redaktørstilling i VG i seks år. Derfor var jeg klar på - da jeg påtok meg oppgaven - at jeg så det som mer utfordrende å jobbe i Schibsted når ryddejobben var unnagjort, avslutter Røine.

Til toppen