Rolf Stokke ny formann

Direktør Rolf Stokke i Leo Burnett er valgt til ny styreformann i Reklamebyråforeningen (RF).

Direktør Rolf Stokke i Leo Burnett er valgt til ny styreformann i Reklamebyråforeningen (RF).

Rolf Stokke overtar vervet etter Tormod Evang som tidligere jobbet i JBR.

- RF må bli mer synlig. Det er viktig at vi engasjerer oss i næringspolitiske saker for å styrke medlemsbyråenes posisjon. Gjennom å skape ryddigere forhold og styrke kompetansen i medlemsbyråene, håper jeg at foreningen ytterligere kan heve bransjens anseelse, sier Stokke til Finansavisen.

RF er en interesseorgenisasjon med 63 byrå-medlemmer over hele landet. Foreningen representerer rundt 90 prosent av reklameomsetningen i Norge, ifølge Finansavisen.

Til toppen