Rolle og gjøremål skal avgjøre valg av Notes-klient

- Vår tredelte klientstrategi gjenspeiler tre typiske roller eller gjøremål hos brukerne. Valg av klient svarer til oppgavene du vil utføre i øyeblikket, mener en av Lotus' sentrale klientstrateger, Donna Carvalho.

- Vår tredelte klientstrategi gjenspeiler tre typiske roller eller gjøremål hos brukerne. Valg av klient svarer til oppgavene du vil utføre i øyeblikket, mener en av Lotus' sentrale klientstrateger, Donna Carvalho.

Carvalho og hennes kolleger snakker gjerne om et skille mellom kunnskapssentrerte og oppgavesentrerte gjøremål. Den første kategorien skal svare til den "egentlige" Notes-klienten, mens den andre, nå kalt "iNotes", betyr at du kan nøye deg med en nettleser.

- iNotes vil ikke bli noe begrep hos den oppgaveorienterte-brukeren, annet enn når betegnelsen dukker opp på skjermbildet når man nytter en applikasjon gjennom nettleseren, sier Carvalho.

- I praksis viser iNotes til at IT-personale kan gjøre funksjonalitet fra en Notes/Domino-applikasjon tilgjengelig til brukere som ikke har så avanserte gjøremål at de trenger en egen Notes-klient, forteller hun.
Les digi.nos øvrige dekning fra Lotusphere 2000:
Rolle og gjøremål skal avgjøre valg av Notes-klient
IT Factory tilbyr komponenter til Domino-utviklere
Lotus angriper Microsoft innen meldingstjenester
Domino avskaffer døgnkontinuerlig bemanning hos NASA
US Navy oppdager Domino-replikeringens velsignelse
CIA-tips bedret sikkerheten i Notes
Øyeblikksmeldinger integreres i Notes-klienten
Tre typer klienter for Notes
8,5 millioner nye Notes-brukere i fjerde kvartal
Raven lansert i Orlando

I likhet med svært mye annet som skjer i IT-verden, er klientstrategien påvirket av hensynet til å forenkle IT-administratorenes hverdag og redusere kostnader.

- iNotes-klienten skal ikke fordre verken spesiell brukeropplæring eller direkte support, ifølge Carvalho.

Omfanget av funksjonaliteten som iNotes-klienten vil kunne tildeles, vil antakelig øke utover det mange IT-ansvarlige assosierer med fravær av brukeropplæring og brukerstøtte. Et eksempel er muligheten for å styre replikering gjennom en nettleser. Kanskje dette er å ta høyde for at man kan ha ulike erfaringer med hva fravær av opplæring og støtte innebærer, og at Lotus for sikkerhets skyld velger å legge så få begrensningene som mulig på IT-folkenes mulighet til selv å bestemme hvor skillet skal gå.

- For begge klientene, altså både iNotes og Notes, vil vi bedre arbeidsmulighetene når man ikke er direkte oppkoplet. Det kan tenkes mange situasjoner der det kan være ønskelig å la brukere arbeide offline. Replikering gjennom "Domino Offline Services" sikrer nettopp dette. Du vil for eksempel kunne la en kunde laste ned en katalog fra en webside, ble gjennom den uten å være oppkoplet, legge inn bestillinger og så få dem overført automatisk straks forbindelsen gjenopprettes. I mange tilfeller kan dette være en svært gunstig utnyttelse av tid og båndbredde, forteller Carvalho, som kaller dette å pakke applikasjoner i komponenter som brukeren selv kan pakke opp.

Notes-klienten skal tilbys kunnskapsarbeiderne som kan tiltros full tilgang til funksjoner som replikering, og allsidig tilgang til det organisasjonen har av Domino-basert informasjon.

- Vi har allerede en viss mulighet for personliggjøring av Notes-klienten. Denne egenskapen vil trappes kraftig opp, slik at klienten vil kunne konfigureres av den enkelte som en kraftig personlig portal, med strukturert tilgang til det man ønsker å ha umiddelbart tilgjengelig av informasjon. Vi kommer også til å forbedre egenskapene for mobile brukere, kalender og planlegging, samlet meldingsformidling, og integrasjonen med Windows 2000 og Office 2000, sier Carvalho.

Den tredje klienten i Lotus' klientstrategi er den beregnet på små bærbare enheter med trådløs nettilgang, Mobile Notes. Her skal man støtte en rekke ulike plattformer, blant annet WAP (med WML), Palm og SmartPhone. På direkte spørsmål om Psion og deres EPOC-baserte ultralette bærbare "PC-er", svarer Carvalho at utviklingspakken til Psion ikke er stabil nok til at Lotus kan angi noe tidsplan. Men det skal lages EPOC-klienter tilpasset flere typer apparater.

I første omgang vil Mobile Notes bare tilby den mest grunnleggende funksjonaliteten, det vil si e-post, kalender, kontaktlister og enkle tilrettelagte applikasjoner. Etter hvert vil egenskapene trappes opp til å omfatte mer komplisert skreddersøm. En viktig begivenhet vil være når Lotus innfører tjenerbasert synkronisering av avtalebøker og liknende, i motsetning til dagens ordning som krever at Palm bare kan ajourføres i direkte kontakt med din PC.

Til toppen