Rom ble ikke bygget på én dag

Nav svarer på kronikken til digi.no-spaltist Arild Haraldsen.

Rom ble ikke bygget på én dag
Bilde:

KOMMENTAR: Vi er enig med Arild Haraldsen i at mange av Navs IKT-systemer er for dårlige. Det er derfor det pågår en stor jobb for å forbedre dem.

    Les også:

Norge står overfor store velferdsutfordringer i årene fremover. Det neste tiåret regner vi for eksempel med at 400.000 flere nordmenn vil motta stønader, noe som stiller høye krav til Nav. Digi.no-kommentator Arild Haraldsen hevder at viktige velferdstiltak utsettes på grunn av manglende IKT-løsninger i Nav. Det har han dessverre rett i. Nettopp derfor trengs en omfattende IKT-modernisering.

Vi er glad for at pressen, Riksrevisjonen og andre er opptatt av IKT-systemene våre. Men vi kan love én ting: Ingen er mer opptatt av at disse systemene skal fungere godt for brukerne våre, enn oss Nav-ansatte.

Utviklingsdirektør i Nav Ingunn Midttun Godal svarer her på kommentaren "IKT i Nav er et demokratisk problem" som digi.no-spaltist Arild Haraldsen skrev i forrige uke.
Utviklingsdirektør i Nav Ingunn Midttun Godal svarer her på kommentaren "IKT i Nav er et demokratisk problem" som digi.no-spaltist Arild Haraldsen skrev i forrige uke. Bilde: Nav

Vi jobber knallhardt med å forbedre og utvikle mer brukervennlige IKT-systemer. Det er ikke gjort i en håndvending. Dette erfarte vi da vi oktober 2013 trakk i bremsen for Navs moderniseringsprogram. Vi nedskalerte prosjektorganisasjonen og omorganiserte den videre IKT-utviklingen. Både Riksrevisjonen og Difi har gitt Nav anerkjennelse for at vi gjorde endringer tidlig i prosessen. Det har bidratt til at vi når målene i uførereformen og at vi står bedre rustet til å nå de andre moderniseringsmålene.

Haraldsen hevder at moderniseringsprogrammet måtte stoppes etter at 700 millioner ble «brent av», og at Riksrevisjonen har ment at alle disse pengene «er gått tapt».

Det stemmer ikke. Arbeidet med å etablere fullverdige, moderne og integrerte IKT-løsninger fortsetter for fullt, men veien mot målet er endret. Riksrevisjonen skriver at «midler har gått tapt» i dette arbeidet, men tallfester ikke tapet. Det gjør derimot vår egen internrevisjon, som anslår verdien av det som er i bruk og det som kan gjenbrukes til mellom 390 og 510 millioner – avhengig av veien Nav velger videre. Vi ser allerede resultater av arbeidet som ble gjort, eksempelvis i utviklingsarbeidet som har ledet til de brukervennlige og moderne IKT-løsningene i uførereformen.

Det blir derfor også unyansert når Haraldsen omtaler Navs IKT-løsninger som «et demokratisk problem». Nav gjennomfører regelendringer hvert eneste år, og leverer også større reformer jevnlig. Uførereformen og pensjonsreformen er eksempler på store politiske reformer der Nav leverer gode systemer til avtalt tid.

Haraldsen ser det også som «risikosport» at uføretrygden skal bli utbetalt på samme system som pensjonsutbetalingen (PESYS). Dette er vår mest moderne systemløsning og har vist seg å fungere godt. Vi ser på muligheten for gjenbruk som svært viktig i IKT-utviklingen vår, og vi vil bruke eksisterende løsninger også fra andre offentlige etater der det er hensiktsmessig. Men også her må brukernes behov være avgjørende.

Å lage gode systemer for framtiden skjer ikke over natten. IKT-utviklingen må ta hensyn til politiske føringer, et svært omfattende regelverk og at Nav i dag har av mer enn 300 ulike IKT-systemer. Derfor pågår det en stor og langsiktig jobb for å forbedre dem.

Delta i debatten
Informasjon om debattinnlegg og kronikker i digi.no

Alle innlegg må sendes til redaksjon@digi.no. Husk å legge ved et portrettbilde. Vi forbeholder oss retten til å redigere innsendt materiale.

    Les også:

Les mer om: