Romeriksporten på HelseNett

Nettstedet HelseNett har laget en ny side om miljørettet helsevern, med oppdaterte nyheter om Romeriksporten og lokal helserisiko.

Nettstedet HelseNett har laget en ny side om miljørettet helsevern, med oppdaterte nyheter om Romeriksporten og lokal helserisiko.

Informasjonen som ligger ute allerede, handler om akrylamid i Alna, om drikkevann gjennom springen, om frukt, sopp og bær, om ulykkesrisiko i Østmarka, om giftfrie dypvannsbrønner/dypvannsboringer, og om akrylamid/metylakrylamid generelt.

Andre nettsteder som regelmessig oppdaterer nyheter rundt Romeriksporten, vedlikeholdes av miljøstiftelsen Bellona og av Østensjø lokallag av SV. Da digi.no omtalte sistnevnte i forrige uke, kritiserte vi det forholdet at det ikke var pekere til artikler fra Akers Avis, en lokalavis som har gjort mye for å avsløre omfanget av skandalen. Vi er blitt gjort oppmerksomme på årsaken til dette forholdet: Nettstedet til avisa inneholder bare den nyeste utgaven, og tilbyr ingen tjeneste for å lese eldre artikler.

Til toppen