Roper på hæren på nyttårsaften

En rekke departementer ber Forsvaret om hjelp på nyttårsaften, for ingen andre har ledige ressurser og er flinkere på kriser.

En rekke departementer ber Forsvaret om hjelp på nyttårsaften, for ingen andre har ledige ressurser og er flinkere på kriser.

Staten har bedt Forsvaret om hjelp på nyttåraften. I et brev fra Justisdepartementet går det frem at en rekke departementer har bedt om hjelp, men det er ennå ikke avklart hva Forsvaret kan bidra med.

For bare Forsvaret kan operere dersom strøm, vei, vann og andre tjenester som alle andre stoler på bryter sammen. Dessuten sitter Forsvaret på en stor "gratis" arbeidsstyrke, en stor park med kjøretøyer, sitt helt eget kommunikasjonsnettverk, feltsykehus og utstyr for vannpumping og -rensing.

Justisdepartementet sendte derfor den 22. oktober et brev til Forsvarsdepartementet der de har samlet forespørslene fra de forskjellige departementene. digi.no har fått en kopi av brevet, som også er blitt drøftet i Forsvarets Overkommando.

- Vi er ikke helt ferdig med kartleggingen av hva vi kan stille med, men det er klart vi skal være behjelpelige på nyttårsaften, Runar Todokk, informasjonssjef i Forsvarsdepartementet til digi.no.

Dette er det departementene har bedt om:

  • Helse- og sosialdepartementet ønsker seg bred støtte fra Forsvaret, særlig når det gjelder vannforsyning. Departementet vil vite hva Forsvaret kan bidra med av mobile vannbehandlingsanlegg, desinfeksjonsutstyr for drikkevann, aggregater og forskjellig pumpe- og slangeutstyr. Helse- og sosialdepartementet peker på at Forsvaret allerede har en rolle hvis det skulle skje atomulykker - en utvetydig referanse til de russiske atomkraftverkene på Kolahalvøya.
  • Enkelte har spådd store sammenbrudd og opptøyer på nyttårsaften, men i Justisdepartementet føler man seg åpenbart svært trygge. For de melder at politiet ikke trenger ekstra hjelp. Derimot ønsker man hjelp fra Forsvaret til for å skape god nødberedskap til havs og i luften. Justisdepartementet ber derfor Forsvaret om å sikre hverdagsbemanning hos Kystvakten og et ekstra helikopter for redningsskvadronen.
  • Samferdselsdepartementet forteller at Telenor og Luftfartsverket allerede har inngått separate avtaler med Forsvaret om hjelp.
  • Olje og Energidepartementet har også behov: - Vi ønsker tilgang til Forsvarets telefonnett. Hvis det sivile telefonnettet skulle gå ned, trenger vi kontakt mellom Oljedirektoratet i Stavanger og de store kraftverkene, sier Sissel Edvardsen, informasjonssjef i Olje og Energidepartementet til digi.no.
  • Også Landbrukdepartementet ønsker seg hjelp til vannforsyning hvis strømmen skulle falle ut enkelte steder, men sier de ikke kan konkretisere sine behov.
  • I Miljøverndepartementet er man mer beskjedne og konkrete i sin forespørsel: Kan Forsvaret stille med nødstrøm til akvariene der man lagrer laks, spør Guro Fjellanger, som viser til at dersom strømmen går, vil Norges ville laksestamme kunne gå tapt.
Til toppen