Roper varsko om NUF-konkurser

NUF, eller norsk avdeling av utenlandsk selskap, er en selskapsform som har blitt veldig populær i Norge de siste årene.

Dersom man oppretter et vanlig aksjeselskap er det krav om revisor, og man må offentliggjøre regnskapstallene for hvert år. Dessuten må man ha en egenkapital på minst 100.000 kroner.

Det slipper man med et NUF, samtidig som man får alle rettigheter som om man drev et vanlig AS. Det har gjort det til en populær selskapsform, også i IT-bransjen og da kanskje spesielt blant små konsulentselskaper.

Skattemyndighetene er imidlertid ikke begeistret for selskapsformen, selv om den er fullt lovlig.

- Jeg ser med uro på fremveksten av NUF-ene. Vi ser dette som en underminering av aksjeselskapsinstituttet imåten dette begrenser innehaverens ansvar for kreditorene, sier Jan Erik Kristiansen, leder for Skattekrim i Skatt Øst, til Finansavisen.

Utfordringen er at NUF-er i praksis er etablert i utenlandske land med litt andre regler enn i Norge, og dette gjør det vanskelig for Skattemyndighetene å følge de opp hvis noe ikke er som det skal være. Det er relativt vanlig.

NUF-selskaper er overrepresentert blant selskaper som ikke leverer den årlige selvangivelsen, og de utgjør en uforholdsmessig stor andel av bedriftskonkursene.

- Dersom slike selskaper går konkurs, er det små muligheter for å inndrive sine krav. Dette har for eksempel gitt utslag i at mange banker ikke vil gi lån til NUF-er, men vi i Skattedirektoratet har ikke samme mulighet til å velge vårt klientell, sier Kristiansen til Finansavisen.

Til toppen