Rørende IT-enighet foran valget

Når det gjelder IT som det meste ellers, er norske partier rørende enige. Bare Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet uttrykker sitt ideologiske grunnlag gjennom kontroversielle utspill.

Når det gjelder IT som det meste ellers, er norske partier rørende enige. Bare Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet uttrykker sitt ideologiske grunnlag gjennom kontroversielle utspill.

Digi.no rakk å intervjue de fleste norske partier foran valget i dag. Du får en liste over disse artiklene ved å klikke på temaet IT-valg 97 til høyre. Fra vårt IT-politiske arkiv har jeg også listet en del andre artikler der politikere og partier kommer med sine synspunkter.

På viktige punkter skiller partiene seg lite. Alle er enige om å satse på IT-utdanningen, og på IT i grunnskolen og videregående skoler. Alle, kanskje med unntak av Fremskrittspartiet, mener at bibliotekene spiller en viktig rolle i å gi folk uten egen PC adgang til informasjon via Internett. Alle har i hovedsak positive kommentarer til forslagene som IT-næringen kom med i midten av august (se artikkelen "Kritiserer regjeringens IT-politikk"). Uenighetene i forhold til bransjens innspill har med generell nærings- og skattepolitikk å gjøre, og følger vante partipolitiske skillelinjer. I forhold til delingsmodell og støtte til gründervirksomhet, er høyresiden og sentrumsalternativet mer på linje med IT-næringen enn Arbeiderpartiet og partiene til venstre.

Høyre og Fremskrittspartiet er for å privatisere Telenor, Venstre er for men vil gjerne vente med selve prosessen, de andre er mot. IT-Fornebu har ingen høy stjerne blant politikerne. Kristelig Folkeparti motsier de andre i sentrumsalternativet med sin betingede støtte, Høyre og Fremskrittspartiet er entusiastiske tilhengere, de andre fnyser av prosjektet i svært sterke vendinger, og Arbeiderpartiet arbeider, som kjent, med saken. Merk ellers at Rød Valgallianse og Fremskrittspartiet finner hverandre i kravet om eget IT- eller datadepartement.

To partier har sitt ideologiske grunnlag i IT-politiske vendinger: Fremskrittspartiet krever at pedofile og kriminelle skal kunne henges ut på Internett, mens Kristelig Folkeparti krever at de som leier ut plass til nettsider, er ansvarlig ikke bare for innholdet på disse nettsidene, men også på nettsidene som disse peker til.

Undertegnede er langt på vei enig med bransjens utspill om delingsmodell og gründervirksomhet, tilhenger av en viss privatisering av Telenor, skeptisk til IT-Fornebu, for et eget datadepartement, mot å bruke Internett som gapestokk, og mot å gjøre andre enn de som lager en nettside, ansvarlig for innholdet der. IT-politisk er det ingen som egentlig passer for meg, og jeg frykter fire nye år med enstemmig veltalenhet uten praktiske tiltak for skole, IT-utdanning og bibliotek, uansett hva utfallet av valget blir. Jeg har en følelse av at initiativene i IT-politikken de kommende årene ikke vil komme fra verken regjeringen eller Storting. Men stemme, det gjør jeg.

Godt IT-valg!

Til toppen