JUSS OG SAMFUNN

Rører ikke Datatilsynet

Stortingsmelding skrinlegger parteringsplan.

Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, kan glede seg over at Personvernmeldingen avviser det han selv mener var en «dårlig ide».
Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, kan glede seg over at Personvernmeldingen avviser det han selv mener var en «dårlig ide». Bilde: Per Ervland
17. des. 2012 - 08:38

I oktober i fjor luftet fornyingsminister Rigmor Aaserud tanken om å dele Datatilsynet i to, ved å skille mellom «ombudsorgan» og «tilsynsorgan». Datatilsynet skal, som kjent, både kontrollere at lover og regler om behandling av personopplysninger etterleves (tilsyn), og arbeide for å styrke personvernet generelt (ombud).

Opphavet til tanken var en rapport fra Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi): Datatilsynet – mellom forvaltningsorgan og interessepolitisk aktør - Difi-rapport 2011:8.

Difi-rapporten gikk ikke så langt som til å formulere et forslag om å dele Datatilsynet. Men i medieintervjuer knyttet statsråd Aaserud selv forslaget til Difi-utredningen.

Aaserud bebudet at departementet ville jobbe med en grenseoppgang mellom rollene, og gjøre denne grenseoppgangen til et tema i en stortingsmelding om personvern i 2012.

I en kommentar, Tilsiktet vag kritikk mot Datatilsynet skrev digi.no:

Vi opplever altså at et forslag som gjelder omorganisering av et viktig forvaltningsorgan, knyttes til en offentlig utredning uten å nevnes i selve utredningen. Er det slik politikken er ment å fungere?

Stortingsmelding 11 (2012–2013) ble lagt fram fredag: Personvern – utsikter og utfordringar. Kapittel 10 i meldingen er viet Datatilsynet. I tillegg til Difi-rapporten, vises det også til en evaluering gjort av Personvernkommisjonen, som blant annet foreslo en «regionalisering» av Datatilsynet, ved å opprette flere regionkontorer.

Personvernmeldingen avviser begge forslagene til omorganisering av Datatilsynet: Det skal ikke deles i en forvaltningsdel og en ombudsdel, og det skal heller ikke regionaliseres.

Om deling heter det:

I Datatilsynet sitt tilfellet meiner regjeringa at fordelane med å halde dei to rollene i eitt og same organ skyggjer over ulempene. Regjeringa viser òg til at fleirtalet i Personvernkommisjonen – 14 medlemer – meiner at kombinasjonen av roller i Datatilsynet bør vidareførast. Dette er òg den konklusjonen regjeringa har trekt.

Samtidig inneholder meldingen dette pålegget:

Datatilsynet bør vere tydeleg på når det opptrer som ombod, og når det opptrer som tilsyn.

Om regionalisering heter det:

Regionkontor med ei bemanning i samsvar med forslaget frå Personvernkommisjonen ville derimot ha ført til nesten ei dobling av talet på tilsette i personvernstyremakta. Regjeringa ser ikkje føre seg at Datatilsynet i åra som kjem bør styrkjast i eit omfang som kan rettferdiggjere ein slik vekst i regionane. Så synleg og kompetent som Datatilsynet er i dag, vil ei oppsplitting av etaten gjennom å etablere regionkontor i stor grad kunne setje personvernarbeidet tilbake, i alle fall på mellomlang sikt. Dette kan ikkje forsvarast når samfunnsutviklinga går i retning av stadig meir press på personvernet og tilsvarande behov for eit tydeleg og sterkt tilsyn.

Tips
Personvernmeldingen kan lastes ned i to formater, henholdsvis pdf og epub. Epub er et e-bokformat som er utmerket egnet til lesing på pc, nettbrett, lesebrett og smartmobil. Gratisprogrammet Calibre konverterer epub til movi, det vil si formatet til Amazon-lesebrettet Kindle. Se vår kommentar Ta en titt på epub.

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.