Rosengren legger seg flat

I et brev Sveriges næringsminister Björn Rosengren sendte til sin norske kollega Dag Jostein Fjærvoll i formiddag, legger han seg paddeflat for den avtalen som ble signert mellom Telia og Telenor i vår. De kritiske merknadene den svenske næringsministeren ifølge utallige medieoppslag skal ha hatt, er som blåst vekk.

I et brev Sveriges næringsminister Björn Rosengren sendte til sin norske kollega Dag Jostein Fjærvoll i formiddag, legger han seg paddeflat for den avtalen som ble signert mellom Telia og Telenor i vår. De kritiske merknadene den svenske næringsministeren ifølge utallige medieoppslag skal ha hatt, er som blåst vekk.

I brevet, som begynner med "Bästa statsråd", skriver Rosengren at han "vil understreke at den avtale som er inngått og godkjent av de parlamentariske forsamlingene i våre land selvfølgelig skal respekteres".

Det betyr at hovedkontoret for det fusjonerte Telia/Telenor blir liggende i Sverige og at styreformannen blir svensk, mens den internasjonale virksomheten skal ledes fra Norge og at Tormod Hermansen blir administrerende direktør.

I brevet gjør Rosengren det til et poeng at det nye selskapet må følge svensk aksjelovgivning, og at selskapet dermed er underlagt det styret som velges til å lede selskapet. Dette gjelder ikke minst "spesielt viktige strategiske spørsmål", understreker den svenske næringsministeren, som av kommentatorer oppfattes som et forsøk på å "sukre" avtalen overfor den svenske opinionen.

I forlengelsen av dette er det klart at Telias styreformann, Jan Stenberg, likevel ikke blir styreformann i det nye selskapet. Ifølge Rosengren ønsker ikke Stenberg å være heltids styreformann i fusjonerte Telia/Telenor - en rolle som i stedet skal bekles av nåværende konserndirektør i Telia, Jan-Åke Kark.

Om dette vil bety en reell svekkelse av Tormod Hermansens makt som administrerende direktør er uvisst, selv om det åpenbart er Rosengrens oppfatning og siktemål.

Rosengren avslutter brevet til Fjærvoll med å konstatere at de to eierne - altså det norske Samferdselsdepartementet og det svenske Næringsdepartementet - "nå kan anse seg som enige, basert på de prinsippene eierne ble enige om i vår".

Samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll sier i en pressemelding at han er glad for at fusjonen nå ser ut til å gå i boks. Han bekrefter også at de to eierne er kjent med EU-kommisjonens synspunkter på fusjonen, og at Telenor og Telia i dag vil sende et brev til EU-kommisjonen der de bekrefter at en vil imøtekomme kommisjonens krav - blant annet salget av kabel-TV virksomheten i begge land.

digi.no er i skrivende stund på Telenors pressekonferanse i Oslo i anledning fusjonen og kommer tilbake med mer stoff under og etter seansen.

Til toppen