Rosengren: - Urimelig norsk tolkning av fusjonsavtalen

Den svenske næringsminister Björn Rosengren mener man fra norsk side gjorde en urimelig tolkning i fusjonsavtalen mellom Telenor og Telia.

Den svenske næringsminister Björn Rosengren mener man fra norsk side gjorde en urimelig tolkning i fusjonsavtalen mellom Telenor og Telia.

Den svenske konstitusjonskomitéen gjennomfører en granskning av den mislykkede fusjonen mellom Telenor og Telia. Tirsdag var det Bjørn
Rosengrens tur. Han avviste muligheten for at han skulle påta seg noen skyld i at fusjonen gikk i vasken. Han la i stedet skylden på den norske

siden i saken.

- De gjorde en tolkning av aksjeeieravtalen som jeg oppfatter som urimelig, sa Rosengren, ifølge Dagens IT. - En slik tolkning skulle kunne få konsekvensen at begge eierne i praksis fikk vetorett, noe som i sin tur kunne ha lammet hele selskapet, sa han.

I likhet med daværende styreleder i Telenor-Telia, Jan-Åke Kark som ble utspurt før helgen, sa Rosengren at det ikke var noe som tydet på at fusjonen skulle ryke den 8. desember som en følge av styrevedtaket, der styret delte seg på midten i spørsmålet om plassering av hovedkontoret for mobiltelefoni. Det ble lagt til Stockholm med Karks dobbeltstemme. Kark sa riktignok at han var klar over at spørsmålet var betent, men slik oppfattet ikke Rosengren det.

Rosengren mente at styret skulle avgjøre denne saken med simpelt flertall.

Kark fortalte før helgen til komitéen at det hadde vært en katastrofe for selskapet om mobilhovedkontoret ble lagt til Norge.

Per Lager fra det svenske Miljøpartiet spurte Rosengren om han mente det hadde vært en katastrofe om mobilhovedkontoret var lagt til Norge.

- Jeg tror personlig ikke at det hadde vært forretningsmessig bra, sa Rosengren og fortsatte; - Det er ikke eieren med styret som skal ta denne type beslutninger.

Til toppen