Roser Røys for gode intensjoner

IT-ministerens budsjett har gode tiltak, men hun bløffer om bredbånd, mener IKT-Norge.

IT-ministerens budsjett har gode tiltak, men hun bløffer om bredbånd, mener IKT-Norge.

IKT-Norge har levert en punktvis oppsummering av sin reaksjon på regjeringens utkast til statsbudsjett, nærmere bestemt den delen som angår fornyingsminister Heidi Grande Røys-

– Intensjonene i utkastet til budsjettet til fornyingsministeren er lovende, sier direktør for næringsutvikling i IKT-Norge, Fredrik Syversen i en pressemelding. – Satsing på åpne standarder og MinSide er viktige, men mye viktigere enn pengene er viljen til å gjennomføre. Her må det leveres i 2007.

Syversen går nærmere inn på disse punktene:

Bredbånd
– 122 millioner til økt utbygging av bredbånd er en viktig satsing som regjeringen skal ha skryt for. Men hvor mye av dette som faktisk er friske penger er ikke helt klart. Hvis vi har lest budsjettet riktig er penger fra Høykom en del av denne satsingen. Det riktige bildet er da at friske midler kun er 22 millioner.

Åpne standarder og åpen kildekode
– Her følger regjeringen opp det de faktisk lovte i Soria Moria. Det er positivt og vi er fornøyd selv om 10 millioner ikke er mye. IKT-Norge vil jobbe sammen med regjeringen for å få ordninger og kompetanseløft som faktisk sikrer at åpne standarder og bruk av åpen kildekode bidrar positivt til norsk offentlig sektor og norsk næringsliv.

MinSide-satsingen
– Det er gledelig at man ønsker å sette fart på prosjektet med bevilgningen på 16 millioner i 2007. IKT-Norge håper at dette akselerer åpningen av MinSide-portalen og at sikkerhetsløsningen faktisk vil se dagens lys i 2007. Det er viktig at fornyingsministeren får backing regjeringen slik at etater og organisasjoner underlagt andre departementet tilpasser seg MinSide prosjektet.

Til toppen