RosettaNet automatiserer Intels forsyninger

Hittil i år har Intels RosettaNet-baserte e-handelsløsning stått for 10 prosent, det vil si fem milliarder dollar, av selskapets innkjøp og salg.

RosettaNet ble etablert i 1998 som et selvfinansierende konsortium av selskaper innen IT, elektronikk og halvledere, som ønsket å etablere en standard for e-handel bedrift til bedrift. RosettaNet-standarden bygger på XML, og automatiserer oppgaver innen forsyningskjeden, blant annet etterspørselsprognoser, ordrestyring, logistikk, fakturering og betaling. Mange av delene har karakter av å være webtjenester.

Hittil i år har Intels RosettaNet-løsning stått for tre milliarder dollar i salg til kunder, og to milliarder dollar i innkjøp. Dette er sju ganger mer enn i fjor, og utgjør 10 prosent av Intels samlede kjøp og salg. I tillegg til RosettaNet-løsningen for integrert og automatisert e-handel, omsetter Intel for en milliard dollar i måneden gjennom sitt vanlige nettsted. Intel betrakter salg fra nettsted som trinn to innen e-handel, mens automatiserte bedrift-til-bedrift-løsninger utgjør trinn tre.

Selskapet mener RosettaNet-løsningen gjør forsyningskjede mer fleksibel og mer oversiktlig. I ett tilfelle skal ordreprosesseringstiden ha blitt redusert fra 24 timer til én time. Til sammen tar Intels RosettaNet-løsning seg av mer enn 30.000 transaksjoner i måneden med over 90 selskaper fordelt på 17 land.

Intels informasjonssjef Sandra Morris kom med disse opplysningene i går under RosettaNet-arrangementet "Interoperability Fest" i Beijing. RosettaNet er svært utbredt blant østasiatiske elektronikk-. og halvlederprodusenter. Arrangementet har til hensikt å fremme utbredelsen i Kina.

Til toppen