Rosing: Anonyme trollmenn

Gutta i GC computer kunne uten tvil fått din gamle Commodore 64 til å kommunisere med et Unix nettverk. Ingenting er umulig for denne gjengen som gjennom en tiårsperiode har satt sitt preg på sentrale deler av datasystemene i norske- og europeiske banker.

Gutta i GC computer kunne uten tvil fått din gamle Commodore 64 til å kommunisere med et Unix nettverk. Ingenting er umulig for denne gjengen som gjennom en tiårsperiode har satt sitt preg på sentrale deler av datasystemene i norske- og europeiske banker.

GC Computer har til tross for sin beskjedne stab på 13 mann, utviklet verktøy for systemintegrasjon som er benyttet av et utall ulike selskaper i inn- og utland. Spesiell fokus har vært satt på bankvesenet, og selskapet har levert integrasjonsverktøy til blant andre DNB i Bergen, Christiania Bank i Oslo og Fokus Bank i Trondheim. Totalt finnes CG Computers systemer i 450 bankfilialer spredd over hele Europa.

- Vi er ikke så synlige i den forstand at den vanlige bankkunde ikke får noen visuell konfrontasjon med produktene våre, sier daglig leder og grunnlegger av selskapet, Michael Wittwer til digi:data som svar på hvorfor selskapet ikke allerede utviklet varemerker som er kjent blant folk flest. Wittwer, som blant annet har bakgrunn som utvikler i Nixdorf Computer, poengterer dessuten at sikkerhetskravene til bankene implisitt innebærer at GC Computer, på bakgrunn av sin innsikt i sensitive systemer har måttet holde en lav profil.

- Behovet for eksponering er endret når vi nå introduserer Platform, sier Wittwer som forklarer at det nye webintegrasjonsverktøyet har et langt bredere nedslagsfelt enn de tidligere produktene.

-Vi har blant annet solgt Platform-konseptet til Narvesen, som har benyttet det til å gi sitt gamle logistikksystem et nytt, brukervennlig ansikt, sier Wittwer som forklarer at det nye produktet er et modulbasert integrasjonsverktøy som gjør det mulig for bedriften å designe web løsninger som gir "Real time" kommunikasjon med en rekke ulike plattformer og interne systemer.

Selv om det er mulig å benytte verktøyene til å utvikle applikasjoner for internett, er det likevel på intranettutviklingen bedriften har lagt sin hovedvekt.

- Vi har til og med utviklet en spesialdesignet browser for intranett, sier Vittorio Pinelli, som er produktansvarlig i GC Computer. Pinelli, som også fungerer som Wittwers høyre hånd i markedsføringen av internettproduktene, kan dessuten fortelle at browseren, som er en del av Platform konseptet, gir en mengde nye muligheter for intranett administratoren.

- Det kan legges inn ulike adgangsbegrensninger i de ulike browserne. På denne måten kan systemadministrator på en sikker og effektiv måte kontrollere aksessen til de ulike brukergruppene, avslutter Pinelli og legger samstemt med sin sjef Wittwer til at en Rosing pris ikke hadde vært å forakte.

Hvorvidt selskapet mottar prisen eller ei, gjenstår å se, men selv om de ikke skulle lykkes er dette utvilsomt et selskap som har fått et solid fotfeste i sin nisje. Platform konseptet gir selskapet muligheten til å ekspandere, men dersom de ikke lykkes med kommersialiserinsprosessen har de flere ben å stå på. Forruten integrasjons- og migrasjonsverktøy leverer selskapet endel ferdigutviklede programpakker som forøvrig er utviklet med egne utviklingsverktøy. Dessuten er konsulentvirksomhet en viktig del av virksomheten.

GC Computer hadde i 1996 en omsetning på 13 millioner, og et overskudd på vel 1 million.

Til toppen