Rosing-hederspris deles ut i år

- Det blir delt ut en Rosing-hederspris på Rosing-banketten knyttet til Software '99, bekrefter administrerende direktør Kjell Rusti i Bull AS som sponser prisen.

- Det blir delt ut en Rosing-hederspris på Rosing-banketten knyttet til Software '99, bekrefter administrerende direktør Kjell Rusti i Bull AS som sponser prisen.

Nominerte til prisen er ikke kjent. De nominerte til de øvrige Rosing-prisene - for brukervennlighet, kreativitet, anvendelse og kompetanse - ble kunngjort i forrige uke (se peker i høyre marg til den aktuelle artikkelen på digi.no).

Rusti skal selv stå for utdelingen.

I en pressemelding setter Stein Gjessing, leder for Rosing-akademiet, Rosing-prisene i samband med et av de heteste temaene i norsk IT-politikk:

- Den private sysselsettingen innenfor IT-relatert industri i Norge er den laveste i hele Norden og relativt sett langt lavere enn i våre naboland. Vi ønsker gjennom Rosing-prisene å være en bidragsyter og positivt stimulere nye virksomheter.

Prisene deles ut 2. februar om ettermiddagen.

Til toppen