Rosing: Hedersprisen til Thomas Hysing

Thomas Hysing (86) er tildelt Rosing-akademiets hederspris for 2003. Her er samtlige Rosing-vinnere og juryenes begrunnelser.

Thomas Hysing (86) er tildelt Rosing-akademiets hederspris for 2003. Her er samtlige Rosing-vinnere og juryenes begrunnelser.

Vinnerne av Dataforeningens Rosingpriser ble offentliggjort under stor festivitas i Hotel Scandinavia i Holbergs gate i Oslo i kveld. Her er samtlige vinnere og juryenes begrunnelser.

ROSINGS BRUKERVENNLIGHETSPRIS 2003

Årets vinner har lagt vekt på at brukerne enkelt skal kunne finne og bruke de tilgjengelige funksjonene, og har utviklet et lettforståelig brukergrensesnitt hvor det meste bare er noen tastetrykk unna. Det fungerer i en avslappet brukssituasjon der brukeren kan beholde fokus på skjermen mens hun velger mellom underholdningstilbud og infotilbud fra sofaen på hotellet. Årets vinner har lykkes med å skape en brukervennlig løsning ved å tenke nytt.

Vinneren av Brukervennlighetsprisen Pronto TV.

ROSINGS ANVENDERPRIS 2003

Prisen går til en kandidat som har forstått samtidens mediale rammer, og hvilke føringer disse legger for både forskning, pedagogikk og kommunikasjon. Vinneren er forbilledlig, både når det gjelder teknologisk anvendelse og nytteverdi, og et eksempel til etterfølgelse innen en rekke områder fra miljøkartlegging til undervisning.

Vinner av Anvenderprisen er Geo2000 fra Statoil.

ROSINGS KOMPETANSEPRIS 2003

Rosings Kompetansepris 2003 går til en organisasjon som har vært banebrytende på sitt felt. Organisasjonen har på en utmerket måte tatt i bruk IKT for å omstille seg til en ny virkelighet. Organisasjonen har utviklet seg på en måte som har gitt stor anerkjennelse også internasjonalt. Ikke bare har organisasjonen hevet sin interne IKT-kompetanse for å nå sine mål, men har gjennom sin virksomhet bidratt til å øke IKT-kompetansen til tusenvis av personer i en rekke land.

Vinner av Kompetanseprisen er NKI Fjernundervisning.

ROSINGS SPRÅKPRIS 2003

Vinneren viser praktisk bruk av språkteknologien for å løse konkrete oppgaver i arbeidslivet. Produktet kan brukes uavhengig av hvilken variant av norsk man bruker. Det brukes daglig i miljø med høyt tempo og store krav til nøyaktighet, og det tilfredsstiller brukernes behov på disse områdene. Kunnskapssamfunnet forutsetter lik tilgang for alle til den nye teknologien, noe som vi mener bare kan realiseres gjennom bruk av norsk språk (skriftlig og muntlig). Vinneren viser ikke bare at dette er mulig, men at det er veien å gå.

Vinner av Språkprisen er talegjenkjenneren fra Max Manus

ROSINGS STUDENTPRIS 2003

Studentene har for det første vært meget kreative når det gjelder å definere et prosjekt. Problemstillingen de har valgt er meget interessant og krever bruk av moderne og krevende teknologi. De har laget en smart løsning som vil kunne få en serie nyttige anvendelser. Studentene har for lengst innsett dette og er allerede i gang med å kommersialisere løsningen gjennom å opprette et eget firma.

Vinner av Rosings studentpris 2003 er FirstToKnow. laget av Irene Kristiane From, Arvid Torset og Vidar Aasebø fra Høgskolen i Bergen.

ROSINGS INTERNETTPRIS: EBUSINESS 2003

Vinneren har greid å utnytte teknologien til å gjøre det enklere for filminteresserte både å orientere seg og å slå til og kjøpe direkte via nett. Nettstedet integrerer informasjon fra ulike leverandører og reduserer brukerens transaksjonskostnader på en utmerket måte. Med sitt landsdekkende tilbud har nettstedet gjort seg selv tilnærmet uunnværlig i enhver sammenheng hvor produktinformasjon og kinobilletter er kundens mål.

Vinner av Internettprisen: ebusiness er filmweb.no

ROSINGS INTERNETTPRIS: NYHETER 2003

Vinneren av årets Internettpris: nyheter framstår som oppdatert og eksperimentell både i sin nyhetsformidling og i utviklingen av mulighetene som ligger i det nye mediet. Det kontinuerlige utviklingsarbeidet fører til en noe forvirrende sameksistens av ny og gammel design og navigasjon, men dette utlignes av den utrettelige iveren som utvises i skapingen av en ny mediekanal. Nettstedet har et interaktivt forhold til sine brukere innen hele leserspekteret fra litteratur til kontaktformidling. Nettstedet er en spennende blanding mellom det unge og hippe og det solide og krevende.

Vinner av Internettprisen: nyheter er dagbladet.no

ROSINGS INTERNETTPRIS: INFORMASJON 2003

Dette nettstedet formidler informasjon om et vanskelig fag på en enkel og oppbyggende måte, og "ufarliggjør" et "skummelt" tema. Interaktiviteten brukes på en god måte gjennom bruk av spill, diplomer og oppgaver. Nettstedet har en klar målgruppeorientering som gjør det enkelt å velge hvor man skal gå gjennom de ulike inngangsportene, og inneholder en rekke gode artikler skrevet i populærvitenskaplig form, noe som gjør innholdet tilgjengelig for menigmann. Bak nettstedet står universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø, Høgskolene i Agder og Oslo, NTNU og Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.

Vinner av Internettprisen: informasjon er matematikk.org

ROSINGS INTERNETTPRIS: UNDERHOLDNING 2003

På dette interaktive nettstedet kan band og artister laste opp låter selv, mens publikum kan gå inn og lytte, gi karakterer til, eller laste ned låtene. Hensikten med nettstedet er å gi norske band en mulighet til å nå et større publikum, og å bli "oppdaget". Dette er et meget godt eksempel på innovativ bruk av internettmediet, der man kombinerer spennende design med utstrakt bruk av lyd. Nettstedet har også en "tvilling" gjennom et ukentlig program på NRK P3, og er en del av programmet "Lydverket" i NRK TV. Med det har man skapt en meget vellykket kombinasjon av radio, TV og nett. Urørt er ett eksempel på innovativ bruk av nettmediet - et godt eksempel til etterfølgelse.

Vinner av Internettprisen: underholdning er Urørt fra NRK

ROSINGS PRESSEPRIS TIL ÅRETS IT-BEDRIFT 2003

Årets it-bedrift har vist resultater i vid forstand. I en vanskelig tid for bransjen har selskapet gjort det som nesten er utenkelig; nemlig bygget opp en egen maskinvareproduksjon i Norge. Med produkter som høster heder og ære på en komplisert teknologisk arena med knallhard konkurranse, har bedriften også inntatt plussiden i regnskapet.

Vinner av Presseprisen: Årets IT-bedrift er Projectiondesign AS

ROSINGS PRESSEPRIS TIL ÅRETS IT-PERSON 2003

Årets it-person har gjort seg bemerket med sin faste tro på at det er summen av bedriftens ansatte som gir resultater over tid. Lettvinte og kyniske løsninger er ikke denne personens varemerker. Det å lede en stor bedrift er ingen lek, selv om en del ledere ser ut til å ha denne troen. Hardt arbeid, ta de ansatte og deres kompetanse nå og i fremtiden på alvor, bygge langsiktige strategier og gjennomføre dem med støtte fra eiere og de man jobber sammen med, er karakteristikker på god ledelse. Til tross for harde tak i bransjen, en navnepolitikk som kunne skremme vettet av den mest vidløftige markedsfører, samt en portefølje store og krevende kunder – har Årets it-person gjennomført med glans.

Vinner av Presseprisen for årets it-person er Kjell Rusti, administrerende direktør i Steria

ROSINGS PRESSEPRIS TIL ÅRETS IT-PRODUKT 2003

Utvikling av et produkt innenfor en teknologisk arena som kommer til å skyte fart i årene fremover er en smart ting. Gjør man i tillegg noe unikt, er potensialet desto større. Vinneren av årets it-produkt åpner med sitt produkt opp for en ny generasjon applikasjonstjenester i det trådløse nettverket. Anvendelsesområdene er mange, og det finnes ikke noe tilsvarende på markedet.

Vinneren av Presseprisen for årets IT-produkt er Cordis RadioEye fra Radionor

ROSINGS ENORGE-PRIS 2003

Årets vinner av eNorgeprisen har jobbet i det stille i mange år uten særlig oppmerksomhet. Mens nett-tjenesten er utviklet over noen år i takt med endringer i flere aktuelle regelverk, har de sikret store besparelser, presis informasjon og bedre samordning for det offentlige. Ikke minst er det utviklet en god løsning for nesten 90.000 årlige brukere. Vinneren er et foregangseksempel for alle som vil løfte eNorge videre.

Vinneren av eNorge-prisen er Samordna opptak

ROSINGS KREATIVITETSPRIS 2003

Kreativitetsprisen går i 2003 til et produkt som vil kunne få bredt gjennomslag i et marked som forventes å vokse sterkt i årene som kommer. Produktet har et stort eksportpotensial og er etter juryens mening meget godt posisjonert i forhold til behov i forlengelsen av mobilrevolusjonen.

Vinneren av Kreativitetsprisen er Cordis RadioEye fra Radionor

ROSINGAKADEMIETS HEDERSPRIS 2003

Årets Hederspris gis til en mann som har brukt sin innsikt og skaperevne til industrielle anvendelser av verdensformat.

Han var 28 år da krigen var slutt og vokste opp i en tid uten data, internett eller moderne massemedier. Like fullt var det han som bygget Norges første norske elektroniske Datamaskin. Den fikk det lite betegnende navnet NUSSE, for utseendemessig var det ingen nusselig sak. Norsk Universell Siffermaskin Selvstyrt Elektronisk, som var den velvoksne damens fulle navn, gjorde likevel god nytte for seg.

Men NUSSE var bare starten på et langt og betydningsfullt virke.

NUSSE åpnet en æra med automatisk databehandling i industriell produksjon, blant annet innen skipsbygging og offshore.

Dagens hedersgjest ble en av verdens fremste pionerer innen det feltet som senere ble kalt CAD/CAM, med ESSI/Autokon, et integrert system for konstruksjon og bygging av skip. For 40 år siden ble det nesten enerådende i hele den vestlige verden, og brukes fremdeles av skipsverft verden over.

Han tok også initiativ til norsk produksjon av industriroboter. TRALLFA er et konkret resultat av dette initiativet.

Hans brede virke som pionér, grunnlegger, humørfylt leder, inspirator og fagmann, har betydd mye for utviklingen av datamiljøet i Norge.

Han var en vellykket visjonær - med bena solid plantet på jorden. Han er også et enestående eksempel på en pionér som både behersket den grunnleggende maskin- og programteknologi, og videreførte sin innsikt og skaperevne til industrielle anvendelser i verdensformat.

Han var en av de som bygde grunnmuren for dagens kunnskapssamfunn:

Vinner av Rosingakademiets Hederspris 2003 er Thomas Hysing.

Til toppen