Rosing med egne Internett-priser

Den Norske Dataforening har opprettet fire nye Rosing-priser som skal deles ut til fremragende Internett-prosjekter.

Den Norske Dataforening har opprettet fire nye Rosing-priser som skal deles ut til fremragende Internett-prosjekter.

I forbindelse med Rosing 2003-prisutdeling vil det være mulig å melde på kandidater til fire ulike priser for nettsteder som utmerker seg spesielt.

- Prisene fyller et tomrom etter Gulltaggen, sier Truls P. Berg i Den Norske Dataforening, i en pressemelding.

    Les også:

Dataforeningen skriver i pressemeldingen at bransjen har etterlyst et alternativ etter at Gulltaggen ble vinklet om til en bortimot rendyrket interaktiv reklamepris. Foreningen har derfor opprettet fire nye Rosing-priser for fremragende nettsteder innenfor kategoriene nyheter, informasjon, underholdning og ebusiness.

Juryen for de nye Internett-prisene består av:

  • Hans Petter Terning, adm. dir, Eniro Norge
  • Arne Krumsvik, radiosjef, Kanal4
  • Kristin Sætevik, daglig leder, Reisefeber Norge
  • Jostein Borgmo, kreativ leder, MarchFirst
  • Arne Krokan, 1. amanuensis BI /Professor sosiologi NTNU
  • Dagfinn Reinertsen, Leder Interactive Services, BEKK
  • Mathias Friis, Kreativ Leder, Mediafront
  • Marta Prerovska, rådgiver, Gazette

Juryen ledes av Jorun Ruud, concept-leder, Concept Communication.

I tillegg til separate kriterier for hver pris, vil det under evalueringen av kandidatene til alle de fire prisene legges vekt på brukervennlighet, funksjonalitet, innovasjon, teknologi og design. I og med at dette er nye priser, stilles det ikke krav til at prosjektene skal være lansert innen en viss tidsperiode, men juryen vil likevel legge vekt på tidsriktighet, aktualitet, popularitet og modernitet, selv om vektleggingen vil variere fra pris til pris.

Kriteriene som er spesielle for de enkelte prisene, er som følger:

ROSINGs Internettpris: nyheter: I forbindelse med kåringen av vinneren av ROSINGs Internettpris: nyheter vil juryen spesielt se på tjenestens evnen til å levere relevante nyheter på en rask, informativ og lettfattelig måte. Formidlingen av nyhetsstoff er et sentralt nøkkelord her. I tillegg vil vi se etter en aktør som utnytter Internetts muligheter for interaktivitet med sine lesere, evnen til å skape en dialog. Kategorien omfatter alle nettsteder som har nyhetsformidling som sin kjernevirksomhet.

ROSINGs Internettpris: informasjon: Det beste informasjonsnettstedet strukturerer og presenterer store informasjonsmengder på en lettfattelig og oversiktelig måte for brukerne. Det skal være enkelt å enten søke eller navigere seg frem til den informasjonen man er ute etter – uansett hvor i strukturen man er. Kategorien vil omfatte selskapssider og informasjonsnettsteder innen både privat og offentlig sektor.

ROSINGs @-pris: underholdning: Nettstedet som vinner ROSINGs Internettpris: underholdning må ha evnen til å engasjere brukerne, og gi de en opplevelse. Interaktivitet er således et viktig nøkkelord. Innen denne kategorien vil vi se etter en aktør som tenker nytt og annerledes i forhold til å bruke Internett som et medium, og som er flink til å utnytte teknologiene muligheter for å tilgjengeliggjøre nye tjenester. Kategorien er åpen for alle som leverer underholdning på nettet.

ROSINGs Internettpris: ebusiness tildeles nettsteder innen e-business som oppfyller kravet om at alle prosesser i forhold til transaksjonen, betalingsformidlingen, registreringen og administrasjonen fungerer tilfredsstillende. I tillegg vil det være viktig at tjenestene og produktene som skal selges blir presentert på en brukervennlig måte, det skal være lett å finne frem til det produktet eller tjenesten man ønsker. Kundeservice/support vil også bli evaluert innen denne kategorien. Kategorien omfatter løsninger rettet mot både bedrifts- og privatmarkedet.

Microsoft, IBM, Telenor og SuperOffice hovedsponsorer

Arrangøren for Rosing-prisen, Den Norske Dataforening, har også tegnet avtaler med fire hovedsponsorer. Disse er Microsoft, IBM, Telenor og SuperOffice.

- Vi har samlet de viktigste aktørene i det som faktisk er Norges tredje største næring til et felles løft for å synliggjøre betydningen IT-industrien har for Norge i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, sier Truls Berg, som er leder for Dataforeningen.

Tidligere har Rosing hatt en rekke sponsorer. I år har man valgt å begrense til fire sponsorer, og har lett etter aktører som kan tilby Rosing mer enn bare finansiell støtte.

Hver især av de fire hovedsamarbeidspartnerne har en spesiell tilknytning til idéene bak Rosing.

Microsoft og dets eventyrlige utvikling gjennom litt mer enn et kvart århundre representerer drømmen enhver programmerer bærer i seg: Å lage produkter som forandrer verden.

IBM er datagiganten som på 20-tallet konkurrerte med oppfinnelsene til Rosings "far", Fredrik Rosing Bull, og IBM ga også liv til Dataforeningen for 50 år siden, i 1953, da Dataforeningen ble stiftet som "Hullkortklubben Team".

Telenor er selve "lokomotivet" i norsk IT-industri, og hører uomtvistelig hjemme der hvor norsk "gründerånd" skal stimuleres og dyrkes frem.

SuperOffice med dens fargerike leder Une Amundsen er det norske programvareselskapet som har lykkes i å etablere en solid internasjonal distribusjon, og som gjennom kreativ og prisbelønnet software design har oppnådd en brukertilfredshet som mangler sidestykke i norsk programvareindustri.

- Vi har fått til en fantastisk samling medspillere som sammen med foreningen vil gjøre Rosing og det parallelle 50-årsjubileet til Dataforeningen til en verdig og stilfull markering, sier Rosing-leder Pål Leveraas.

Årets fest, som også markerer Den Norske Dataforenings 50-årsdag, tegner til å bli den største noensinne. Blant de som allerede har bekreftet sin tilstedeværelse er statsminister Kjell Magne Bondevik, som holder åpningsforedraget, og HKH kronprins Haakon, som deler ut Hedersprisen.

For få dager åpnet nettstedet rosing.net for påmelding av kandidater til årets priser. Det utpekes i år Rosing-vinnere i 15 klasser, og samtlige får den karakteristiske Rosing-statuetten til odel og eie.

I tillegg til syv ordinære Rosing-prisene (Kreativitetsprisen, Anvenderprisen, Brukervennlighetsprisen, Kompetanseprisen, Språkprisen, Studentprisen, og eNorge-prisen) deler en egen pressejury ut tre priser til årets IT-produkt, IT-virksomhet og IT-person, foruten de nevnte nyopprettede Internettprisene.

Rosingakademiet velger vinneren av Hedersprisen. I år deles denne ut av HKH kronprins Haakon, som også deltar på det øvrige arrangementet.

Prisutdelingen foregår på SAS Scandinavia hotel i Oslo den 24. november.

Til toppen