Rosing: Million-nisje på hussentraler

Din hypermoderne PABX spyr ut feilmeldinger i den store intetheten. Mitec AS, en av de tre nominerte til Rosing-prisen, har laget en boks som passer på hussentralen din og melder fra dersom den får det for hett om ørene.

Din hypermoderne PABX spyr ut feilmeldinger i den store intetheten. Mitec AS, en av de tre nominerte til Rosing-prisen, har laget en boks som passer på hussentralen din og melder fra dersom den får det for hett om ørene.

Hans Markussen hoppet av fra daværende Televerkets Forskningsinstitutt i 1992 etter et års permisjon. Permisjonen hadde han brukt til å forfølge en idé som ble plantet under arbeidet på forskningsinstitusjonen. Markussen hadde registrert at hussentraler ble mer og mer avanserte og kapable til å registrere sine egne problemer, men leverandørene av hussentraler hadde gjort lite eller ingenting for å formidle problemene videre.

I den grad det var gjort, dreide det seg dessuten om meget proprietære og lite standardiserte løsninger.

For en leverandør av hussentraler som har service-ansvar måtte det være interessant å etablere en driftssentral som fanger opp feilmeldinger fra ulike kunder, med alle de variantene av PABX-er de måtte ha, og gi mulighet for å rette feilen uten å flytte seg fra sentralen.

Så Markussen lagde NetSys. Det er et produkt som består av to komponenter, NetBase og NetMan. Sistnevnte er en boks med en Intel-prosessor som installeres i hussentralen og overvåker, diagnostiserer og analyserer hussentralens gjøren og laden. Programvaren ligger installert i selve boksen. Dermed kreves ikke service-personellets oppmerksomhet før en uopprettelig feil oppstår.

Dersom så skjer ringer NetMan til NetBase. Det er en database for kjøring på Windows NT-plattform.

- Systemet er utviklet primært for PABX-er - hussentraler, men problemstillingene er generelle. Produkter som tar tak i primitivt utstyr og porter det og legge det inn på en standardisert og brukervennlig plattform finnes det faktisk veldig lite av, forklarer Markussen.

- Men hvorfor lager ikke produsenten slike systemer selv?

- De har problemer nok med å få utstyret til å virke. Dessuten er dette systemet tildels uavhengig av merker. Hver enkelt type konfigureres i programvaren fra Mitec.

Mitec produserer boksene selv i en avdeling som er lagt til Bergen. "Hovedkontoret", om man kan kalle brakkene i Forskningsveien i Oslo for et hovedkontor, består av fem mann, mens ytterligere tre snekrer sammen bokser i Bergen. Selskapet omsatte for vel fem millioner ifjor, og tjente en million. Det er en meget lukrativ nisje de har funnet seg, altså.

Nå søker Markussen og hans tekniske sjef Arne Jørgen Auberg etter en investor. Det gjør de åpenbart meget motvillig, redde for å miste kontrollen.

Selskapet ble etablert som aksjeselskap i 93. Det eies 60 prosent av Markussen og 40 prosent av Auberg.

Til toppen