Rosing-pris trakk nye investorer

- Omsetningen til Powersim har økt med 125 prosent hvert kvartal de tre siste kvartalene, forteller Knut Vavik. - Eventyret startet for alvor det året vi fikk Kreativitetsprisen, og investorer begynte å henvende seg til oss, uoppfordret.

- Omsetningen til Powersim har økt med 125 prosent hvert kvartal de tre siste kvartalene, forteller Knut Vavik. - Eventyret startet for alvor det året vi fikk Kreativitetsprisen, og investorer begynte å henvende seg til oss, uoppfordret.

Det var på Software 95 (i februar 1995) at daværende ModellData AS fikk en delt Kreativitetspris for sitt simuleringsverktøy Powersim. Den andre halvparten av prisen det året gikk til Minard.

ModellData hadde noen uker tidligere mottatt en annen pris, European Software Award 1994og ble på en måte profet både ut og hjemme. Investorene ble interessert, og selskapet fikk den kapitalen det trengte. Etablering i USA ble gjennomført - navnet "Model Data" fungerte ikke på engelsk. Etter litt fram og tilbake valgte selskapet å gjendøpes etter produktet.

Selskapet ble formelt etablert i 1988, men anene går tilbake til 1981 og det akademiske miljøet i Bergen, forteller Knut Vavik, som har vært ansatt siden starten.

En av gründerne var Vaviks far Lars, som arbeidet ved den pedagogiske høyskolen i Stord, og var opptatt av simuleringsmodeller i undervisningen. Selskapets første daglige leder, nå sjef for den norske grenen og hovedmann bak det som nå er kjent som Powersim Constructor, Magne Myrtveit, har bakgrunn fra Universitetet i Bergen.

I dag har selskapet 50 ansatte, og fokuset er flyttet fra undervisningsmiljøene til næringslivet. Blant kundene er internasjonale selskaper som Statoil, Phillips, British Petroleum, Arthur Andersen Consulting og Bell South. Et samarbeid med forlaget Gyldendal om Powersim-læremidler for den videregående skolen ivaretar den pedagogiske tradisjonen i selskapet.

- Vi fikk prisen for produktet som nå heter Powersim Constructor, med aktuelt versjonsnummer 2.5, forteller Vavik. - Det er et grafisk verktøy for å bygge modeller av planer, ideer og problemstillinger, som kjøres under Windows 95 og Windows NT. Du kan se på det som et regneark der du også kan sette elementer i sammenheng med hverandre over tid.

Det lar deg bake inn elementer av dynamikk, usikkerhet og feedback, altså hvordan tidligere resultater påvirker den videre framdriften.

Mange av næringslivskundene bruker Powersim Constructor for å simulere sin egen drift.

- Du får til en konsekvensanalyse av beslutninger, fordi du kan finne fram til hvordan ulike faktorer påvirker hverandre over tid, sier Vavik. - Du kan aldri spå framtiden, men du kan bruke Powersim til å lage modeller som kan vise hvordan bemanning og investeringer påvirker hverandre, og du kan lære deg å se ulike mønstre for å få bedre oversikt over de store linjene. Bell South har brukt Powersim til å lage en stadig oppdatert simulering av telekommarkedet i USA.

I begynnelsen av oktober lanserte selskapet et nytt produkt, kalt Powersim Metro Server. Dette er et utviklingsverktøy som gjør det mulig å gjøre Powersim-baserte simuleringer tilgjengelige gjennom Internett og intranett. Med Powersim Metro produseres applikasjoner kalt WebSims (navnet er copyright-beskyttet) som aksesseres av opptil 250 samtidige brukere. Applikasjonene er foreløpig i Java, ActiveX vil komme ut på nyåret.

- En WebSim kan være alt fra et flerbrukerspill for elever til svært omfattende markedsrettede simuleringer, forklarer Vavik. - Vi har erfaring for at en WebSim er noe som trekker brukere til et nettsted. Det irske bladet Web Ireland har for eksempel stor pågang til sitt nettsted på grunn av et lite gründerspill som kan ta opptil 100 samtidige brukere, og som er utviklet med våre verktøy.

Vavik vet ikke om noe firma med tilsvarende produktportefølje som Powersim, altså verktøy for å kombinere simuleringer med Internett og intranett. Den sterke omsetningsveksten de siste månedene avslører at kombinasjonen er het. Og Vavik griper seg i å tenke høyt: - Hva om vi la inn en Rosing-søknad for Metro Server?

Til toppen