Rosings hederspris til Jon Bing

Rosings hederspris til Jon Bing

Dataforeningen delte ut ni Rosing-priser i går. Hedersprisen gikk til en jurist: Jon Bing.

Årets Rosing-dag var i går, dagen da Dataforeningens Rosingakademi deler ut åtte kategoriserte priser til norske aktører innen IT, samt en hederspris.

Hedersprisen har tidligere gått til gründere og pionerer som Lars Monrad Krohn, Thomas Hysing, Gisle Hannemyr, Jens Balchen, Kristen Nygaard og Ole-Johan Dahl.

I år gikk hedersprisen til rettsinformatiker, professor og dr. juris Jon Bing. Juryen tok altså opp igjen tråden fra februar 2000 da hedersprisen gikk til Helge Seip, Datatilsynets første leder.

Slik lyder juryens begrunnelse:

Vinneren er kanskje mest kjent gjennom sine publikasjoner og i IT-sammenheng for sine faglige bidrag til forståelsen og organiseringen av informasjonssamfunnet. Han har vært medlem av 16 nasjonale og internasjonale offentlige komiteer og 17 redaksjonsråd i 6 land.

Vinneren har mottatt 11 utmerkelser og har vært foredragsholder i mange land. Han er en fagmann langt utover det vanlige, men har likevel flest publikasjoner innen skjønnlitteratur.

Vinneren har vært særlig opptatt av å beskytte vanlige aktører i forbindelse med at IT inntar en stadig viktigere posisjon i vårt samfunn og tok i 1982 doktorgraden på et emne relatert til kommunikasjonsprosesser. Han skrev allerede i 1970 en meningsytring kalt «Den elektroniske jurist». Senere har det handlet om datasikkerhet, opphavsrett, personvern, elektronisk handel og mange andre emner i samme retning.
Årets kreativitetspris gikk til FinanceCube.

Dette er et Internett-basert system for rådgivere i finansmarkedet, en gruppe som teller rundt 2000 i Norge, 400 000 i Europa og 700 000 i verden. Rådgiverne legger inn alle sine kunder, med alle aksjer, obligasjoner, fond, pensjonsavtaler, forsikringer, eiendommer og så videre. Systemet er integrert mot tjenester fra over tretti leverandører innen disse områdene, i tillegg til tjenester som Morningstar og Financial Times Interactive Data. Det gir brukeren full oversikt over kundenes beholdning og verdier til enhver tid.

Juryen mener at FinanceCube henvender seg mot et internasjonalt marked med et fremtidsrettet produkt, og viser stor evne til nytenking. I begrunnelsen heter det videre:

Produktet ventes å få utbredelse over hele verden og har allerede kunder i 6 land.

Aktører i det finansielle markedet vil kunne bruke systemet til å registrere sine kunder og deres økonomiske forhold som f.eks aksjer, obligasjoner, fond, pensjonsavtaler og liknende. Brukeren vi dermed ha full oversikt over hver enkelt kundes verdier. Ved hjelp av automatisk integrasjon med flere leverandører i bransjen, reduseres mengden informasjon som må legges inn i systemet. Kundene får selv tilgang til informasjonen og kan få rapporter og grafiske oversikter samt kommunisere direkte med sine rådgivere.

To andre priser fortjener å nevnes spesielt:

Kompetanseprisen, som ellers har gått til skoler eller bedrifter med gode opplegg for opplæring, gikk i år til Seniornett. Prisvinneren fikk ytterligere anerkjennelse fra fornyingsminister Heidi Grande Røys, som sa hun hadde funnet «en million kroner i en skuff», og overrakte dem til Seniornett.

I kampen om å kåres til årets IT-leder var det hele fire finalister: IT-direktør Kjersti Wiklund fra Telenor, og toppsjefene Sverre Hurum i Bouvet, Morten Thorkildsen i IBM Norge, og Frank Møllerop i SAS Institute Norge. Thorkildsen vant, med blant annet denne begrunnelsen:

Deler av det som tidligere var kjernevirksomhet er solgt. Andre virksomheter er effektivisert og har fått en tydeligere profil. Og ikke minst så har den norske delen den siste tiden fått en mer sentral rolle i konsernets globale satsing på forskning og innovasjon. Dette ble ikke minst symbolisert gjennom åpningen av selskapets nye Centre of Exellence for Oil and Gas i Stavanger, et senter som skal være en samarbeidspartner med oljeindustrien i Norge, men også Europa, Midt Østen og Afrika.

Juryen har i år lagt vekt på å synliggjøre at et stort internasjonalt it-selskap velger å globale FoU funksjoner til Norge. Dette er ikke noe som kommer av seg selv, men har krevd en sterk innsats fra toppledelsen i Norge. Vi håper prisen også kan være en inspirasjon og et forbilde for andre internasjonale selskaper i Norge. For vi ønsker at flere skal satse tungt på FoU innen IT i Norge, og gjerne at de gjør det i samarbeid med næringer der Norge har en sterk internasjonal posisjon. Her er IBM og årets vinner i ferd med å vise vei.

Mer informasjon får du på disse sidene hos Dataforeningen:
Årets prisvinnere
Årets finalister.

    Les også:

Til toppen