Røsjorde refser Forsvarets milliardprosjekt

Hans Røsjordet, Fremskrittspartiets forsvarspolitiske talsmann, mener Forsvaret sløser med IT-bransjens tid og vil forfølge Golf-prosjektet i Stortinget.

Sent på fredag ettermiddag, bare uker før den endelige milliardkontrakten skulle tildeles, stoppet Forsvarsdepartementet det såkalte Golf-prosjektet. Forsvarets Overkommando, den operative ledelsen til Forsvaret, ble etter flere forsinkelser og års arbeid tatt helt på sengen. Golf-prosjektet skal samle de forskjellige våpengrenenes mange IT-systemer for adminstrasjon og økonomi i ett omfattende fellessystem. Målet er å gi Forsvaret bedre oversikt og styringsevne.


De nye systemene skal også tilpasse Forsvaret til statens nye økonomireglement, noe alle andre departementer måtte gjøre innen 1. januar i fjor. Nå skal det fire år lange milliardprosjektet deles opp i mindre delprosjekter, hvorav det første skal omfatte økonomisystemene og tilpasningen til de nye reglene.

Men nå spøker for denne tidsfristen.

Forsvarsdepartementets jurister utreder i disse dager anbudskontraktene, for skal anbudet skrives om mye, krever EØS-reglene at Forsvaret utlyser nytt anbud. Dette vil trolig føre til en forsinkelse overfor leverandørene.

Hans J. Røsjorde, Stortingets visepresident, leder for forsvarskomitéen og Fremskrittspartiets forsvarspolitiske talsmann, er svært irritert over Forsvarsdepartementets plutselige retrett. Han lekser opp for departmentet og dermed forsvarsminister Bjørn Tore Godal.


FrP stilte seg i utgangspunktet skeptisk til Golf-prosjektet og ville at man ikke skulle skrote så mange og fungerende IT-systemer. Golf-prosjektet inneholdt "betydelige kostnadsmessige risikoer", sa FrP den gangen.

- Hvis det var nødvendig å stoppe Golf-prosjektet, hvorfor kom man ikke til denne konklusjonen tidligere, spør den svært erfarne forsvarspolitikeren. - Her mangler det dialog mellom Forsvarsdepartementet og Forsvarets Overkommando, mener han.


- Det er veldig uheldig at man kanskje må utlyse en ny anbudskonkurranse. Stortinget vil være sterkt interessert i de økonomiske og tidsmessige forskyvningene Forsvarsdepartementet nå gjør, sier Røsjordet til digi.no. - Vi vil vite hvordan denne stoppen og mulige utsettelsen vil påvirke resten av Forsvarets fremdrift, legger han til.

Røsjordet mener at offentlig sektor opptrer uheldig overfor IT-bransjen.

- Det er uheldig at staten ber privat sektor arbeide med omfattende anbud for så å avlyse eller endre betingelsene. Det er godt mulig at IBM og Accenture, som har brukt titalls millioner kroner på å lage planer for Forsvaret, kan kreve seg betalt av Forsvaret. Staten kan risikere at privat sektor legger mindre arbeid i offentlige anbud i fremtiden, sier Røsjordet til digi.no.

Røsjordet har ikke tatt gjenvalg på Stortinget, men han vil sende over saken til sin etterfølger.

- Det bør stilles spørsmål i Stortinget ved hvordan Forsvaret styrer utviklingen, avslutter stortingsveteranen.

Til toppen