Rotterace i gang for milliardkontrakt

Prekvalifiseringskravene for Norges digitale nødnett er satt, og mange sikler på milliardoppdraget.

Prekvalifiseringskravene for Norges digitale nødnett er satt, og mange sikler på milliardoppdraget.

Etter nesten 10 års utredning, vedtok Stortinget i desember 2004 å bygge et felles, digitalt nødnett som skal være ferdig utbygd i 2009.

    Les også:

Kunngjøringen om den prestisjefylte milliardkontrakten med et budsjett på 3,6 milliarder kroner ble offentliggjort i Norsk Lysingsblad og i Doffin-databasen 15. desember. Godkjente aktører kunne hente de formelle prekvalifiserings dokumentene elektronisk fra 4. januar gjennom en passordbeskyttet webløsning.

Prosjektleder Tor Helge Lyngstøl i Justisdepartementet holder kortene tett til brystet, men røper at det har meldt seg et tosifret antall aktører til prekvalifiseringen.

Prekvalifiseringen har til hensikt å sile ut hvem som skal være med i den videre konkurransen.

- Dette blir den største mobilutbyggingen etter NetCom. Vi ønsker å sikre kontrakten med et selskap som har både soliditet og gjennomføringsevne til å kunne fullføre et så viktig oppdrag, sier Lyngstøl til digi.no.

I prekvalifiseringsrunden har også flere utenlandske aktører meldt sin interesse. Det er grunn til å anta at det franske og multinasjonale selskapet EADS er blant disse, som står for utbyggingen av Tetrapol i Frankrike, Spania, Sveits og Tsjekkia.

digi.no har tidligere skrevet at minst seks leverandører vil slåss om milliardkontrakten og Lyngstøl bekrefter at så langt har Nokia og Telenor framstått som et samarbeidende enhet. Prekvalifiseringsprosessen vil vise hvordan selskaper som Motorola, Zenitel og Siemens vil organisere seg i konkurransen.

Hele dette året vil bli brukt til å framforhandle en avtale. Ifølge Lyngstøl er målet å få tilbudene klare til sommeren og velge leverandør til årsskiftet. Først i 2006 begynner utbyggingen som vil skje i det sentrale Østlandsområdet. 55 kommuner på Østlandet skal være bygget ut i løpet av 2006.

- Det hele blir et langt lerret å bleke, men utbyggingen på Østlandet vil være av avgjørende betydning for videre infrastruktur i landet, framholder Lyngstøl.

Store deler av 2007 vil gå med til evaluering av nødnettet på Østlandet.

Han holder fast ved at staten legger opp til en teknologinøytral anbudskonkurranse og at det vil bli en avveining mellom Tetra-nett, Tetrapol og CDMA-nett. Nødnettprosjektet har i tillegg fått skissert enkelte spesialløsninger.

Men han innrømmer at Storbritannia er det landet Norge har hatt tettest kontakt med, etterfulgt av Nederland, Belgia, Finland og Østerrike. Alle disse landene har Tetra-teknologi (Terrestrial Trunked Radio). Samtidig er også Tetrapol-landene Tsjekkia og Frankrike fått hyppige besøk.

Sjefen for Motorolas aktiviteter i Danmark, Bo Wassberg uttrykte på høstens Tetra World Congress forundring over at Norge ser på alternativer som Tetrapol og CDMA-teknologi.

- Jeg er overrasket over at Norge prøver å finne opp hjulet på nytt. Tetra duger i massevis, spesielt når datahastigheten øker, sa han.

Til toppen