Røyksignaler på nettet

Nettmagasinet Leo Cigar har planer om en nettbutikk som skal selge tobakk og "røykesaker". - Det vil være vanskelig å selge tobakk over Internett og samtidig følge norsk lov, sier direktør Liv Urdal i Statens Tobakkskaderåd.

Nettmagasinet Leo Cigar har planer om en nettbutikk som skal selge tobakk og "røykesaker". - Det vil være vanskelig å selge tobakk over Internett og samtidig følge norsk lov, sier direktør Liv Urdal i Statens Tobakkskaderåd.

Hjernen bak den kontroversielle idéen er Kjetil Faye Lund, som står bak og er redaktør for nettmagasinet Leo Cigar. Bladet retter seg mot "menn i alle aldre" og fokuserer på sigarer, båter og biler og annet menn er interessert i. Fra 1. august i år planlegger Faye Lund å åpne en nettbutikk i sammenheng med magasinet som skal selge sigarer og røykeutstyr til de som måtte ønske det. Men kjøpere må være over 18 år.

- Dette blir en spennende butikk som skal selge avanserte shoppingprodukter som sigarer og annet røykeutstyr. På dette området må vi lage en grenseoppgang til loven. Det finnes ikke juridisk presedens om dette, så vi har foreløpig bare forhørt oss litt rundt med advokater og departementet. I utgangspunktet blir nok dette flagget som ulovlig reklame av andre fordi Internett automatisk blir definert som en markedsplass, sier Faye Lund til digi.no.

Han ser at det blant annet kommer til å bli vanskelig å markedsføre butikken.

- Det kommer til å bli problematisk å reklamere for nettbutikken. Vi har flere personer som sitter og tenker ut hvordan dette kan løses i forhold til dagens lovverk, sier Faye Lund.

- Hvordan vil dere unngå at mindreårige kjøper tobakk i nettbutikken?

- Transaksjonene vil foregå via SET-standarden. Etter det jeg har fått opplyst, kan til og med 16-åringer få VISA-kort i dag, så vi må få til en ordning med verifikasjon av alder. Vi vil ha en tracking på hvem som handler hos oss, men det er klart vi beveger oss i gråsoner, uttaler Faye Lund.

- Vi har med oss utenlandske samarbeidspartnere og vil tilby markedet sigarer og sigarsaker litt rimeligere enn over disk i en ordinær butikk. Internett er en suveren markedsplass, og shoppingløsninger på nett i dag har potensial, men blir lett veldig postordre, sier Faye Lund.

- Oppretter du denne nettbutikken kun for å provosere?

- Jeg ønsker ikke å støte noen. Det vi gjør, skal være innenfor norsk lov. Jeg gjør dette fordi det er et økende marked for sigarer og røykesaker. Det ser man bare på lesertallene på magasinet Leo Cigar, sier Faye Lund. Ifølge Faye-Lund har magasinet 400.000 sidevisninger per måned, hvor rundt 85 prosent kommer fra .no-domener.

Faye Lund har tidligere vært i medienes søkelys i forbindelse med ungdomsmagasinet Hello og samarbeidet med Herding-brødrene, som endte i krangel og rettslige tvister.

Statens Tobakkskaderåds direktør Liv Urdal tror det vil bli vanskelig å holde seg innenfor lovverket om et vareutvalg av røykevarer skal tilbys over Internett.

- Det vil være vanskelig å selge tobakk over Internett og samtidig følge norsk lov. Slikt salg omfattes av to bestemmelser i norsk lov. I lov om vern mot tobakkskader heter det blant annet at det ikke er lov å reklamere for tobakk. Reklame blir definert som alt som er massekommunikasjon i markedsøyemed, så å legge ut et varesortiment av tobakk på Internett vil i seg selv være ulovlig, sier Urdal.

- I den samme loven heter det også at det er forbudt å selge tobakk til personer under 18 år, og det er selger som skal forvisse seg om dette. Er det tvil om kjøpers alder, plikter selger å sjekke legitimasjon. Her er reglene tindrende klare, og er ikke annerledes for Internett enn for salg gjennom andre kanaler, sier Urdal.

I Rusmiddeldirektoratet har en arbeidsgruppe jobbet parallelt med tilsvarende problemstillinger for alkohol, og kommet fram til at det ikke er tillatt å legge ut et varesortiment av alkohol på Internett.

- Jeg vil tro at det samme gjelder for tobakksvarer, sier Urdal.

I lov om vern mot tobakkskader heter det blant annet at:

  • Alle former for reklame for tobakksvarer er forbudt. Det samme gjelder for piper, sigarettpapir og sigarettrullere (§ 2)
  • Det er forbudt å selge eller overlate tobakksvarer eller imitasjoner som kan oppfordre til bruk av slike varer, til personer under 18 år. Er det tvil om kjøperens alder, kan salg bare finne sted dersom kjøperen dokumenterer å ha fylt 18 år (§ 5)
Til toppen