Røys åpner opp for å øke offentlig ehandel

Røys åpner opp for å øke offentlig ehandel

Offentlig sektor handler nesten ikke på nett, men nå skal det bli enklere, lover Røys.

Offentlig sektor fikk sin felles markedsplass for fem år siden, men foreløpig handler bare en liten del av alle kommuner, fylker, etater og departementer inn varer digitalt på ehandel.no.

En av årsakene har vært tvangen - alle brukere må benytte enorges innkjøpsprogramvare, i stedet for sine egne økonomi/ERP-systemer.

Dette hinderet forsøker nå IT-minister Heidi Grande Røys å rydde unna. Fornyingsdepartementet har inngått en avtale med en rekke programvare-aktører for å utvide tjenestetilbudet på ehandel.no. Avtalen er inngått med Atento, Exense, Posten og Visma i tillegg til IBX, som i dag driver ehandel.no. Meningen er at man med programvarepakker fra disse aktørene også skal kunne legge inn anbud og velge leverandører på ehandel.no.

De nye tjenestene skal kunne gi offentlige virksomheter støtte bl.a. ved bruk av nye innkjøpsmetoder, og er av stor betydning for arbeidet med å nå regjeringens mål om at 25% av alle driftsinnkjøp i offentlig sektor skal skje elektronisk i løpet av 2009.

- Bruk av elektronisk handel frigjør ressurser i organisasjonen, og gir svært gode muligheter for innsyn og sporbarhet i innkjøpsprosessen. Dette er viktige elementer både i fornyingsarbeidet, og ikke minst i kampen mot svart arbeid og korrupsjon, skriver Røys i pressemeldingen.

- Den største økonomiske betydningen av avtalene for offentlig sektor ligger ikke i avtalene som sådan, men i at de kan brukes som lett tilgjengelige verktøy i det pågående arbeidet med å fornye og effektivisere offentlig sektor. I tillegg bidrar avtalene også til utvikling og kompetanseheving hos leverandørene, sier Røys.

Til toppen