Røys besøkte Tandberg og ble frelst

Statsråden oppdaget at også Staten kan spare reisepenger på videokonferanser.

Røys besøkte Tandberg og ble frelst

Statsråden oppdaget at også Staten kan spare reisepenger på videokonferanser.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys var i dag på besøk hos den norske leverandøren av systemer for videokonferanser, Tandberg.

Der ble hun briefet av en av Tandbergs referansekunder, NAV, som kunne fortelle at etaten sparte 10 millioner kroner i reisekostnader og reisetid i 2007. Innsparingene innebærer at NAVs investering i konferanseutstyret tjenes inn i løpet av ett år.

Med utgangspunkt i denne erfaringen, konkluderer Røys med at investeringer i miljøvennlig kommunikasjonsteknologi er lønnsomt, ifølge en pressemelding sendt ut i etterkant av besøket. Det heter videre at Røys oppfordrer alle statlige virksomheter til å ta i bruk elektroniske møter for å redusere reisevirksomheten.

Ambisjonsnivået uttrykkes slik (sitat fra pressemeldingen):

– Statlige forvaltningsorgan reiser for om lag fire milliarder kroner hvert år, i følge Senter for statlig økonomistyring (SSØ). Erfaringene fra NAV viser at innføring av ny teknologi kan gi gevinster i millionklassen. Samtidig oppnår vi å redusere belastningen på miljøet, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Det heter videre: «Fornyingsdepartementet vil nå kartlegge statlige flyreiser med sikte på å gjennomføre kostnads- og gevinstanalyser knyttet til økt elektronisk møtevirksomhet i offentlig sektor. Departementet vurderer også tiltak som kan stimulere bruken av nye arbeidsformer i staten.»

I den nye IT-sjargongen i det offentlige, er dette en del av såkalt «eSamarbeid». Det defineres slik: «eSamarbeid er arbeids- og samarbeidsformer støttet av IKT, for eksempel videokonferanser og elektroniske møter. PC-baserte, elektroniske møter, med overføring av lyd og bilde samt deling av filer og programmer, kan erstatte fysiske møter.»

Meldingen avsluttes med følgende liste over gevinster ved eSamarbeid:

  • Flere avdelinger med ulike geografiske plasseringer kan ha møter sammen.
  • Økt produktivitet fordi reisetid blir arbeidstid.
  • Redusert reisevirksomhet gir lavere kostnader, og ansatte får fritid i stedet for hotellopphold.
  • Ressurspersonell er lettere tilgjengelig.
  • Raskere beslutninger.

Videokonferanser er ingen ny oppfinnelse: Løsninger over telenettet har eksistert siden slutten av 1980-tallet. Videokonferanser over datanettverk har vært tilgjengelige i hvert fall siden 1992 (DECspin for arbeidsstasjoner). Videokonferanser som alternativ til flyreiser ble diskutert lenge før Gardermoen-utbyggingen ble vedtatt. Argumentasjonen den gangen manglet bare punktet om å gjøre ressurspersonell lettere tilgjengelig.

I praksis kan statsråden konstatere én ting: Verktøy for videokonferanser er blitt så mangfoldige og så rimelige at det ikke lenger finnes unnskyldninger for ikke å bruke dem, heller ikke for Staten.

Og det finnes mange leverandører å velge mellom.

    Les også:

Til toppen