Røys gir millioner til åpen kildekode

Nasjonalt kompetanse-senter for fri programvare får millionbeløp av fornyings-ministeren.

Røys gir millioner til åpen kildekode

Nasjonalt kompetanse-senter for fri programvare får millionbeløp av fornyings-ministeren.

I dag legges regjeringens statsbudsjett for 2008 frem, og fornyingsminister Heidi Grande Røys bevilger penger til Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare.

- Jeg vil endre arbeidsformene i offentlig sektor. Lykkes vi med å skape en delingskultur i offentlig sektor vil vi oppleve økt innovasjon, styrket samhandling og bedre tjenester til innbyggere og næringsliv. Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare vil spille en nøkkelrolle i dette arbeidet, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Hun og regjeringen vil gi Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare 4 millioner kroner i statsbudsjettet for 2008.

Senteret ble opprettet i august i år, etter en initiell bevilgning på 2,75 millioner kroner.

Røys og fornyingsdepartementet mener den største barrieren mot økt bruk av fri programvare er mangel på kompetanse, og de satser derfor på at økt kunnskap hos besluttningstagere og IKT-medarbeidere i offentlige virksomheter vil gi økt bruk.

Kompetansesenteret skal være en pådriver i dette arbeidet, gjennom utarbeidelse av veiledninger og informasjonstjenester, samt kurs og studietilbud.

Til toppen