Røys skal avgjøre videre bruk av Office

IT-minister Heidi Grande Røys starter nå utredningen rundt åpne filformater, noe som kan ramme Microsoft hardt.

Røys skal avgjøre videre bruk av Office

IT-minister Heidi Grande Røys starter nå utredningen rundt åpne filformater, noe som kan ramme Microsoft hardt.

IT-minister Heidi Grande Røys utreder nå om staten skal beholde eller kaste ut Microsoft Office. Rett før påske skrev Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) at de har satt i gang et større arbeid for å utrede åpne dokumentformater.

Politisk rådgiver i FAD, Jørund Leknes, fortalte da til digi.no at departementet skal opprette et såkalt standardiseringsråd som skal ta stilling til saken. Her skal en rekke store offentlige aktører samles for å være med på beslutningen.

    Les også:

Sluttresultatet skal bli en referansekatalog over IT-standarder som offentlige virksomheter skal forholde seg til, deriblant dokumentformater, og første utkast skulle være klart nå i sommer.

Microsoft har fått godkjent sitt nye XML-format som en åpen standard og neste Office vil bruke dette formatet. Det andre alternativet er OpenDocument som Sun-eide OpenOffice/StarOffice og IBM bruker. I utgangspunktet vil ikke Microsoft Office 2007 kunne lese OpenDocument-filer.

Det store spørsmålet er hvordan staten og Røys klarer å finne en mellomløsning som der man slipper å si helt nei til et av alternativene, men likevel løse opp Microsoft defakto-monopol i offentlig sektor. I dag kreves det Office for å lese en mange offentlige dokumenter.

På spørsmål fra digi.no om hvor langt departementet har kommet, forteller ekspedisjonssjef Hugo Parr i FAD at det første offentlige møtet i det nye standardiseringsrådet for offentlig sektor blir tirsdag 29. august. Da står åpne standarder på dagsorden.

Innspillene som da kommer vil være et svært aktuelt tema til høstens stortingsmelding om IT-politikk.

I alt 15 forskjellige institusjoner er bedt om å delta i Standardiseringsrådet, og over halvparten har nå oppnevnt sin representant, opplyser Parr.

Rådet er sammensatt av både statsetater, kommunal sektor og organisasjoner.

Første møte i Standardiseringsrådet er berammet til tirsdag 29. august kl. 12.00-15.00, og vil finne sted i FADs lokaler i Oslo.

Disse institusjonene skal delta i rådet, og dermed gi innspill på åpne dokumentformater:

 • NAV interim
 • Bergen kommune
 • Brønnøysundregistrene
 • Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren (KITH)
 • KS
 • Norge.no
 • Norstella
 • Oslo kommune
 • Post- og teletilsynet
 • Riksarkivet
 • Skattedirektoratet
 • Standard Norge
 • Statens kartverk
 • Statistisk sentralbyrå
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
Til toppen