Røys skal løse «pinkode-kaoset»

Heidi Grande Røys får mer penger til eID-utvikling, og nå skal alle offentlige tjenester få felles pålogging.

Røys skal løse «pinkode-kaoset»

Heidi Grande Røys får mer penger til eID-utvikling, og nå skal alle offentlige tjenester få felles pålogging.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet som er lagt frem i dag å bevilge 80 millioner kroner i 2009 til utvikling av felles elektronisk identifikasjon (eID).

Offentlig forvaltning har som mål å gå fra å være virksomhetsorientert og til å bli brukerorientert, og mange av løsningene som er planlagt krever en slik offentlig administrert eID.

– Med et felles system for sikker pålogging blir det enkelt og greit å bruke offentlige tjenester på nett, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Uten en skikkelig eID-løsning kan identifisering være en komplisert prosess, og mange har derfor lenge ønsket at staten får på plass en løsning. Dagens variant med identifisering gjennom et sammensurium av pin-koder, nøkkelkort og mobiltelefon er ikke brukervennlig.

- «Pinkode-kaoset» for innbyggeren skal vi løse med felles infrastruktur for eID. Målet er at innbyggerne skal kunne logge seg på alle offentlige tjenester ved å bruke det samme systemet, uavhengig av om tjenestene kommer fra for eksempel skatteetaten, NAV eller kommunen, sier Grande Røys.

For de enkelte offentlige virksomhetene er eID forutsetningen for å kunne legge om mest mulig av tjenesteytingen over fra papir til nett, og for å utvikle mer avanserte tjenester.

- Elektronisk forvaltning er et av regjeringens viktigste tiltak for fornying av offentlig sektor. Innbyggerne vil få flere og mer avanserte tjenester der de vil kunne få løst saken sin uten å måtte møte personlig eller sende et brev, uttaler fornyingsministeren.

    Les også:

Til toppen