Røys slår sammen til nytt IT-direktorat

IT-minister Heidi Grande Røys avduket i dag et nytt IT-direktorat - som får base langt fra Oslo.

Røys slår sammen til nytt IT-direktorat

IT-minister Heidi Grande Røys avduket i dag et nytt IT-direktorat - som får base langt fra Oslo.

Arbeidet med IT i offentlig sektor skal nå samles i et nytt IT-direktorat. Målet er, forteller Røys under lanseringen i ettermiddag, å øke slagkraften ved å slå sammen flere separate organisasjoner.

- Vi vil forbedre offentlig sektor med mer helhetlig, samordnet og slagkraftig innsats. Derfor oppretter vi et eget forvaltningsorgan som skal bistå med operative oppgaver, analyse, rådgivning og utredning, sier Grande Røys.

Det nye forvaltningsorganet skal arbeide med fornying, IKT, ledelse, organisering og omstilling, informasjonspolitikk, innkjøpspolitikk og sørge for at arbeidet på disse områdene blir mer helhetlig enn hva tilfellet er i dag.

Det nye IT-direktoratet skal slå sammen det tidligere aksjeselskapet Statskonsult avvikles og de ansatte overføres til det nye forvaltningsorganet sammen med flere IKT-miljøer. Sammenslåingen med Norge.no og Norge.no og E-handelssekretariatet tre i kraft 1. januar. Det nye direktoratet skal ledes fra Leikanger ved Sognefjorden der Norge.no i dag er basert. Norge.no drifter MinSide-nettsiden.

Det skal også overføres enkelte oppgaver fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet til det nye forvaltningsorganet. I perioden fram til etablering vil regjeringen se nærmere på arbeidsdelinga mellom Senter for statlig økonomistyring (SSØ) og det nye forvaltningsorganet. Det kan bety at oppgaver og ressurser blir overført til SSØ. Det nye forvaltningsorganets arbeid med IKT skal ledes fra Leikanger, der Norge.no fortsatt blir værende. Ingen ansatte mister jobben.

Til toppen