Røys vil bruke IKT til å redusere klimautslipp

Mer IKT og nye arbeidsformer kan redusere klimautslipp, mener fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Røys vil bruke IKT til å redusere klimautslipp
Bilde:

Fornyingsminister Heidi Grande Røys styrke bruken av IKT for å redusere klimautslipp. Under et ministermøte i Lisboa om eForvaltning i går oppfordret hun sine europeiske ministerkolleger til å gjøre det samme, heter det i en pressemelding fra departementet.

– Målrettet bruk av IKT kan bidra til å redusere antallet forretningsreiser og varetransporter, lavere forbruk av energi og revolusjonere offentlig forvaltning, sa Røys i et innlegg på ministerkonferansen.

Røys peker på at nær halvparten av flyreiser i Norge i dag er arbeidsbetinget. En gjennomsnittlig flyreise tur-retur i Norge belaster miljøet med omtrent 300 til 400 kilogram CO2 per person.

Nye arbeidsformer støttet av IKT, som videokonferanser, elektroniske møter og digital utveksling av informasjon, gjør det mulig å erstatte ikke alle, men svært mange av disse forurensende arbeidsreisene, mener departementet.

Røys lover at Norge skal ligge i front når det gjelder å ta i bruk ny teknologi for å spare miljøet og arbeide mer effektivt.

Røys peker på nye IKT-verktøy som gjør PC-er til bedre redskap for samarbeid mellom geografiske skilte individer og grupper, og bruker uttrykket «eSamarbeid» om dette. Hun framhever at redusert reisetid gir økt arbeidstid og større effektivitet, at «ressurspersonell» er lettere tilgjengelig og at beslutninger kan tas raskere.

– Vi ønsker å framskynde at alle offentlige virksomheter installerer moderne systemer for eSamarbeid. Dette innebærer også større satsing på elektronisk samarbeid på tvers av organisasjoner og institusjoner og økt bruk av hjemmearbeid i offentlig forvaltning, sier Røys.

Et eksempel hun viser til, er hvordan Konkurransetilsynet måtte endre arbeidsform etter at de flyttet til Bergen i 2004. Ifølge Røys regner tilsynet med å spare 500 tjenestereiser i året ved å bruke videokonferanser. Det sparer regnskapet for 1,25 millioner kroner, og miljøet for mellom 300 og 400 tonn CO2 per år.

    Les også: