Røys vil ha mer IKT i barnehagen

Statsråden setter av midler til å kartlegge bruk av IKT i norske barnehager.

Røys vil ha mer IKT i barnehagen

Statsråden setter av midler til å kartlegge bruk av IKT i norske barnehager.

I en pressemelding fra departementet for fornying og administrasjon sier fornyingsminister Heidi Grande Røys at barnehager ikke skal velge bort digitale verktøy. Hun varsler tiltak for å stimulere til at barnehagene gjør større bruk av IKT.

– Vi voksne kan like utviklingen eller ikke, men vi må gi barna våre de beste forutsetningene til å møte fremtiden og utviklingen på en skapende, kreativ, lærende og kritisk måte. Vi må sørge for at barns bruk av IKT ikke blir ensbetydende med passive dataspill. Dersom barn får anledning til å bruke for eksempel digitalkameraer og PC-er som en del av aktiv lek og læring, gir vi barna de beste forutsetningene for å utvikle digital dømmekraft i tidlig alder, sier statsråden.

IKT har vært en del av rammeplanen for utdanningen av førskolelærer siden 2003. Røys har nå satt av 500 000 kroner til et prosjekt i regi av Høyskolen i Oslo, som skal studere hva slags tilgang norske barnehager har til utstyr som digitale kameraer, PC-er og dataspill, og hvordan de bruker dette utstyret.

– Kunnskapen om hvordan barn bruker og har tilgang til IKT er fortsatt mangelfull og fragmentert. Vi trenger mer kunnskap om hvordan barnehager tar IKT inn i den pedagogiske opplæringen, sier statsråden.

Ifølge departementet finnes det eksempler på barnehager der barn helt den til toårsalderen fotograferer, lager animasjoner og skildrer egen hverdag, som de igjen bruker i spill og lek. Enkelte skal også ha erfart at bruk av IKT bidrar til å stimulere språkutvikling, noe som også er viktig for barn med innvandrerbakgrunn og mangelfulle norskkunnskaper, heter det i meldingen fra departementet.

    Les også:

Til toppen