RSA-oppfinner knekker alle vanlige sikkerhetsystemer

Adi Shamir, en av oppfinnerne bak krypteringsstandarden RSA, har designet en maskin som forenkler arbeidet med å knekke koder radikalt. Med maskinen kan man raskt knekke datasikkerhetssystemene sivil sektor bruker.

Adi Shamir, en av oppfinnerne bak krypteringsstandarden RSA, har designet en maskin som forenkler arbeidet med å knekke koder radikalt. Med maskinen kan man raskt knekke datasikkerhetssystemene sivil sektor bruker.

Den israelske forskeren Adi Shamir har designet en spesialdatamaskin som, hvis den blir laget, vil gjøre det meget enkelt å knekke svært mange av de sikkerhetssystemene som brukes av sivil sektor i den vestlige verden, skriver avisen New York Times.

Hvis Shamirs maskin fungerer som lovet, vil meldinger kodet med nøkler på 512 bits (150 tegn med totallssystemet) ikke lenger være helt sikre. I USA bruker vanlig programvare som Netscape 128 bits-nøkler, mens versjonene som selges her i Norge ikke gir mer enn 40 eller 64 bits. Slike meldinger ville man meget raskt kunne lese med Shamirs maskin. I forsvarssektoren derimot, har man lenge brukt 1024-bits nøkler for de mest sensitive typer kommunikasjon..

Adi Shamir er ingen hvilken som helst i dataverdenen. Sammen med to andre vitenskapsmenn oppfant Shamir RSA-systemet på slutten av 70-tallet. RSA er det dominerende systemet for å gjøre elektronisk informasjon uleselig for uvedkommende, noe som er vitalt for blant annet Internett-handel.

Shamir har ikke laget maskinen som kan knekke blant annet hans eget kodesystem, men legger i morgen frem en rapport på en krypteringskonferanse i Praha som forteller hvordan du kan bygge en slik maskin. Flere krypteringseksperter skal ha lest Shamirs rapport og hevder at systemet vil fungere, forteller New York Times.

Maskinen er ikke en vanlig PC, men bruker trolig databrikker du kan programmere selv, såkalte programmérbare Field Gate Arrays. Med slike spesialprosessorer kan maskinene angripe basisprinsippet i alle moderne krypteringssystemer - faktorisering av svært store tall. Kryptering baserer seg på at det er enkelt å gange sammen to tall og få et større tall, men det er svært vanskelig å finne alle tallene som ganget med hverandre gir det store tallet.

Shamirs maskin gir en svært rask faktorisering av tall med opptil 150 siffer, noe som sterkt forenkler jobben med å prøve de mulige kombinasjonene. Vanlig knusing av koder gjøres ved å prøve alle mulighetene. Men etter hvert som lengden på nøkkelen du har brukt til å kode meldingen øker, eksploderer antallet muligheter og gjør regnejobben umulig.

Maskinen Shamir har designet reduserer jobben med å finne en 140 tegn lang nøkkel til å finne en nøkkel på 80 tegn, noe som er ganske greit for statlige etteretningstjenester og andre velutstyrte organisasjoner.

Da den israelske forskeren og hans kolleger fant opp RSA i 1977, lagde de en utfordring og delte ut en melding kodet med en nøkkel bestående av 129 tegn. Melding ville forbli hemmelig langt inn i neste årtusen, mente forskerne, men den ble knekket allerede i 1994.

Shamirs maskin kan derfor aktualisere debatten om et friere salg av avanserte krypteringsssystemer, noe både USA og EU forsøker å begrense.

Til toppen