Rsl com vil ta norske telekunder

Etter noen år på det nordiske telemarkedet ønsker Rsl com å etablere seg som teleoperatør i Norge. Foreløpig tilbyr selskapet bare telefoni, men i løpet av første halvår neste år regner selskapet med å ha Internett og kanskje mobiltelefoni på plass.

Etter noen år på det nordiske telemarkedet ønsker Rsl com å etablere seg som teleoperatør i Norge. Foreløpig tilbyr selskapet bare telefoni, men i løpet av første halvår neste år regner selskapet med å ha Internett og kanskje mobiltelefoni på plass.

Rsl coms visekonsernsjef i Skandinavia, Olle Holmgren medgir at det blir et problem å lansere seg som ny aktør i Norge uten en total produktportefølje.

- Jeg tror vi vil være konkurransedyktige likevel, blant annet fordi vi er representert i hele Norden. Jeg har tro på to ideer, det ene er å flytte fokus fra telekom til kommunikasjon via Internett og mobil, det andre er et skandinavisk alternativ.

Rsl com, som er en del av det Nasdaq-noterte Rsl Commuications, ble etablert av Estée Lauders sønn, Ronald, som raskt dro i gang etablering av et teleselskap med filialer i noen sentrale europeiske land, hvorav ett var Sverige. Målet var å dra fordel av teleliberaliseringen som en så komme. I 1998 ekspanderte selskapet til Danmark og over nyttår planlegger selskapet å være representert med eget salgskontor i Oslo.

Hovedfokus er små og mellomstore bedrifter, og målet er å kunne tilby en bred produktportefølje av både telefoni, Internett og mobiltjenester. Det kan ikke selskapet i dag, men jobber for at den brede produktporteføljen skal kunne realiseres neste år. Derfor vil vanlige telefonitjenester, spesielt til utlandet være hovedargumentet selskapet vil benytte overfor nye kunder.

- Vårt fokus er å selge tilpassede løsninger til kundene. Vi vil ikke bygge egen infrastruktur men heller lage og tilby tjenester.

I tillegg til bedriftskunder tilbyr Rsl com også telefoni til privatmarkedet, i første rekke mot kunder som har behov for utenlandstelefoni. Selskapet sitter i dag med 70.000 privatkunder i Sverige og Danmark og ønsker seg kunder i Norge også, men kanskje først og fremst ved at andre selskap selger eget eller Rsl coms varemerke. - Det har vært relativt billig for oss å få inn privatkunder, vi er konkurransedyktige på utenlandstelefoni og har skaffet oss god lønnsomhet. - Nå leter vi etter resellere i Norge, sier Holmgren.

Han tror lanseringen i Norge skal kunne gi 30 millioner i omsetning neste år. - Vi har stort sett frie hender fra hovedkontoret i London, i hovedsak fordi vi har vist resultat fra virksomheten i Sverige. Vi har vist hva vi kan levere og får en viss handlefrihet som følge av det. Det første målet foruten norgessatsingen at konsortiet der selskapet inngår som en part, lørdag får en av de fire svenske UMTS-lisensene.

Holmgren definerer konkurrenter som selskap av typen Worldcom, GTS, Tele1 Europe og Enitel. Selskapets vekst har stort sett vært organisk, med unntak av noen få oppkjøp. I 1996 omsatte det svenske selskapet for 9 millioner kroner. I år tror en at 300 millioner kroner passeres.

Til toppen