Rubicon Global lanseres 25. november

PC-Systemer framskynder sin ressursforvalter for bedrifter fra 100 til 2000 ansatte etter signaler fra markedet om at kunder vil løse år 2000-problemet ved å gå over til et nytt system.

Rubicon Global bygger i sin helhet på komponenter fra konsernets Eidsvoll-prosjekt. Det betegnes som et ressursforvaltningssystem (ERP eller "enterprise resource planning") for "større mellomstore bedrifter", og skal konkurrere mot SAP, Baan og Concorde i dette segmentet.

PC-Systemer vil med dette få fire typer økonomisystemer i Rubicon-familien. I tillegg til hovedproduktet Rubicon har man X-press for de minste ("soho-markedet"), Småbedrift for de små, og nå altså Global som skal gi samme funksjonalitet som de dyre internasjonale systemene, men til langt lavere pris.

Arkitekturen i Rubicon Global bygger på en åpen databaseløsning i bunn, tilgjengelig for alt fra Access til Oracle. Så kommer et mellomlag med komponenter fra Eidsvoll, og et skreddersømlag der ulike Microsoft produkter kan nyttes.

- Det hele er sertifisert av Microsoft, understreker administrerende direktør Tom Scharning. - Rubicon Global blir mer fleksibelt og skalerbart enn de øvrige Rubicon-produktene. Det skal selges gjennom sertifiserte forhandlere.

Produktet ble presentert på en intern "kickoff" i PC-Systemer i begynnelsen av september. Det var opprinnelig meningen å utsette lanseringen til sommeren 1999. Utviklingen har gått raskere enn planlagt, dels fordi man høster frukter av komponentteknologien, dels fordi flere utviklere er engasjert. Hovedårsaken til at lanseringen framskyndes skal likevel være signaler fra markedet om at kunder vil gjerne bytte til nye systemer så fort som mulig, som ledd i arbeidet med å unngå problemer knyttet til årtusenskiftet.

- En tenkt engelskspråklig versjon er beregnet på norske kunder i utlandet, presiserer Scharning. Han lover full innsikt i produktets egenskaper på lanseringsdatoen 25. november.

Til toppen