Rubicon integreres med målrettet prosjektstyring

Forretningssystemet Rubicon Global skal integreres med ProSofts verktøy for målrettet prosjektstyring GDPM Tools. - Det er første gang et GDPM-verktøy integreres mot et ERP-system, sier Birgitte Engebretsen i ProSoft.

Forretningssystemet Rubicon Global skal integreres med ProSofts verktøy for målrettet prosjektstyring GDPM Tools. - Det er første gang et GDPM-verktøy integreres mot et ERP-system, sier Birgitte Engebretsen i ProSoft.

De norske programvarehusene SPCS og ProSoft har det til felles at de har satset på komponentbasert programvareutvikling. Det betyr at deres applikasjoner er sammensatt av gjenbrukbare komponenter som i prinsippet kan koples sammen etter Lego-prinsippet.

Målrettet prosjektstyring viser til en norsk metode som siden ble internasjonalt anerkjent under merkelappen GDPM for Goal Directed Project Management. ProSofts GDPM Tools er en komponentbasert applikasjon som bygger på denne metoden. (Se artikkelen Posten SDS velger målrettet prosjektstyring fra ProSoft.)

- Metoden anbefales blant annet av den nederlandske ERP-leverandøren Baan når deres systemer skal implementeres, forteller Engebretsen. Men de har ikke selv noen integrasjon mot sitt eget system.

Avtalen mellom ProSoft og SPSC-selskapet Component Solutions innebærer at også den komponentbaserte gruppevaren KIM, som ProSoft overtok fra New Media Science, skal integreres mot Rubicon Global.

- Integrasjonen innebærer dynamisk overføring av data mellom våre verktøy og det sentrale forretningssystemet, sier Engebretsen. - Det innebærer at kunder slipper å mekke løsninger som bygger på ASCII-baserte utvekslinger en eller to ganger i døgnet. GDPM Tools og KIM henter data om kostnader og ressurser fra økonomisystemet, og generer mye data som skal tilbake dit.

Engebretsen forteller at Rubicon, GDPM Tools og KIM bygger på den samme teknologiske plattformen og er utviklet med de samme verktøy, slik at de er velegnet for å integreres mot hverandre.

- Samarbeidet er ikke-eksklusivt, presiserer hun. - KIM er tidligere integrert mot andre økonomisystemer, blant annet Maconomy.

SPCSs forgjenger PC-Systemer satset stort på et komponentbasert utviklingsprosjekt kalt Eidsvoll, og opprettet i 1997 selskapet Component Solutions for å selge komponentbaserte løsninger.

Petter Sætherbakken i Component Solutions understreker at virksomheten dreier seg om å selge ferdige komponentbaserte løsninger. Han er ikke en konkurrent til Component Software som fungerer som en slags grossist i komponenter, selv om den endelige målgruppen for løsningene overlapper. De to selskapene er partnere og samarbeider om å selge komponenter.

- Vi har konkrete prosjekter på gang der GDPM, KIM og Rubicon skal integreres, forsikrer Sætherbakken.

Til toppen