Rubicon valgt av ærgjerrig kjede

Kvestor, den nye og ærgjerrige kjeden av regnskapsbyråer, har valgt Rubicon og Poweroffice som partnere innen programvare.

Kvestor, den nye og ærgjerrige kjeden av regnskapsbyråer, har valgt Rubicon og Poweroffice som partnere innen programvare.

Kvestor ble unnfanget i sommer av Solveig Haugerud og Simon Dahl.

Haugerud er tidligere mangeårig leder i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og har drevet regnskapsfirma i Kristiansand i over 20 år. Dahl er tidligere leder av regnskapskjeden Økonor, en av tre konkurrenter som Kvestor tar mål av seg til å vokse forbi. I dag er Haugerud daglig leder i Kvestor Holding AS, mens Dahl er styreleder.

Kvestor kan vise til medlemmer i Oslo, Kristiansand og Vesterålen, med henholdsvis 7, 21 og 7 ansatte. Kontoret i Kristiansand er tidligere Haugerud Økonomiservice som formelt blir medlem fra 1. januar. Kontoret i Vesterålen, med avdelinger i Hadsel, Sortland og Bø, ble formelt overtatt fra Økonor fredag 15. desember.

Målet for Kvestor er å være en landsomfattende kjede med 50 kontorer og 500 ansatte innen 2006.

Haugerud og Dahl mener tiden er inne til å samle regnskapsbyråer i kjeder. Informasjonsteknologi forsterker synergien når flere byråer samarbeider. Overgangen til elektroniske regnskapstransaksjoner stiller nye utfordringer med å gi kunder korrekt og hurtig informasjon. Kvestor ser på det å bistå kundene med analyser som en viktig faktor i konkurransen mellom kjedene i regnskapsbransjen.

Kjededannelsen skal også gjøre det enklere å møte økningen i kundegrunnlaget som forventes fordi den nye regnskapsloven inneholder så mange nye regler at stadig færre vil våge å føre sine egne regnskaper.

Det kan forventes at kjedene vil standardisere på regnskapspakker som effektivt kan fôre analyseverktøy med løpende informasjon om utviklingen innen nøkkelparametere, slik at også forretningsanalyse kan tilbys som tjeneste i kjeden.

Rubicon er følgelig ganske fornøyd over at Kvestor har valgt nettopp dem. Rubicon-sjef Geir Arne Olsen sier han tror på Kvestors forretningside og ambisjoner. Han mener når Rubicon er valgt av så erfarne regnskapsfolk, er det en fin attest for konkurransedyktighet.


Kvestors andre nye partner innen programvare, PowerOffice, leverer systemer for timeregistrering, kundeoppfølging, strategisk planlegging og arbeidsplanlegging.

Til toppen