Ruller ut nye funksjoner i mobilbanken i et forrykende tempo: – Det går ikke alltid å forholde seg helt til planer

Det å gå over til smidige utviklingsprosesser har betydd store endringer for ledelsen i DNB. Men ett år etter at bankens nye mobilbank ble lansert, har det å gi utviklingsteamet stor grad av frihet vist seg å være en suksess, mener Ingjerd Blekeli Spiten i DNB.

Ruller ut nye funksjoner i mobilbanken i et forrykende tempo: – Det går ikke alltid å forholde seg helt til planer
Oscar Nordström, produkteier for DNBs mobilbank, og Ingjerd Blekeli Spiten er leder for personmarkedet i DNB. Foto: Kurt Lekanger

BJØRVIKA, OSLO (Digi.no): Rundt ett år har gått siden DNB rullet ut en helt ny mobilbank bygget på skyplattformen AWS med «native» apper skrevet i Swift på IOS og Kotlin på Android. Fra å tidligere ha jobbet etter «fossefallsmetoden» blir den nye mobilbanken bygget ved hjelp av smidige metoder, der produktteamet i stor grad er selvgående og kontinuerlig ruller ut nye funksjoner basert på blant annet innspill fra brukerne av appen.