Rush av IT-giganter for radiobrikker

Microsoft, IBM, Philips, NEC, Sun, SAP og Oracle har nyheter innen RFID, små radiobrikker for å spore varer.

RFID er små brikker som kan lagre informasjon, og leses via radiobølger. Prinsippet er det samme som for køfribrikkene som brukes i norske veibommer. RFID følger bestemte internasjonale standarder. Prisen på hver brikke regnes å komme ned i noen få øre. Tallet på disponible ID-nummer er stort nok til at hvert eksemplar av alt som produseres vil kunne få sin brikke som entydig identifiserer det for omverden. RFID tilbyr langt flere muligheter enn strekkoder, og regne etter hvert å ta over flere anvendelsesområder. Store butikkjeder som amerikanske Wal-Mart og tyske Metro har varslet at de vil satse på RFID i stor skala og kreve at alle deres leverandører gjør det samme.

Ifølge styrte lekkasjer til amerikansk presse, blant dem Wall Street Journal, vil Microsoft i dag kunngjøre planer om å utvikle programvare beregnet på små og mellomstore bedrifter som må satse på RFID. Microsofts RFID-programvare har gjennomgått vellykket pilottesting hos den danske potetgullprodusenten Kims. Ifølge Kims er det bare den foreløpige høye prisen på RFID-brikker – i dag opptil en halv euro per brikke – som hindrer dem fra å ta i bruk systemet fullt og helt. Programvaren skal offisielt komme på markedet innen 2005. Observatører tror Microsoft vil forsere utviklingen for å få den ferdig i god tid før årsskiftet, i tråd med planene til Wal-Mart og Metro.

I en annen kunngjøring som ventes i dag, vil IBM og Philips kunngjøre et samarbeid for å hjelpe kunder sette opp RFID-systemer. Philips er en stor produsent av RFID-brikker – over en milliard hittil – i en rekke utgaver og formater til forskjellige typer anvendelser. Samarbeidet omfatter både programvare og tjenester fra IBM. Philips vil selv implementere RFID-systemer ved produksjonsanlegg og Taiwan og distribusjonsanlegg i Hongkong seinere i år.

Fredag kunngjorde NEC at det vil tilby både RFID-brikker og programvaresystemer på det japanske og utenlandske markedet i løpet av tidsrommet april til september. NECs brikke skal konkurrere mot "myu-brikken" til Hitachi, som er mindre enn en kvart kvadratmillimeter i areal og kan lagre 128 biter med informasjon. NEC-brikken, døpt NetLabel, vil være på 0,8 kvadratmillimeter, og ha en lagringskapasitet på opptil 1 kilobit.

Andre som kunngjorde kommende RFID-satsing fredag var Sun og Oracle.

Sun har samarbeidet med Aldata Solution om et pilotprosjekt i Europa med et stort ikke-navngitt konsern. Sun står for infrastrukturdelen, som Aldata har integrert i sine løsninger for leverandørkjeder.

Oracle innleder en AppsWorld-konferanse (applikasjoner) i San Francisco i morgen, og har sagt de akter å legge fram en RFID-strategi i tilknytning til nyheter innen E-Business Suite 11i.

For to uker siden kunngjorde SAP at flere applikasjoner, blant annet for leverandørkjeder, var blitt utvidet med RFID-relatert funksjonalitet. I utgangspunktet er dette beregnet på store bedrifter, men SAP har siden presisert at selskapets RFID-programvare vil kunne brukes av selskaper uansett størrelse.

Det er utarbeidet flere prognoser for RFID-markedet. Ifølge Applied Business Intelligence vil det nå 3,1 milliarder dollar innen 2008. Ifølge IDC vil RFID-anvendelser hos detaljister være et 1,3 milliarder dollar stor marked innen fire år. Det japanske analyseinstituttet Yano Research anslår at det ble omsatt RFID-brikker og –systemer for over 35 millioner dollar i Japan i 2003, og at markedet vil vokse til nærmere 230 millioner dollar i 2010.

Noe av fordelen ved RFID vil være å effektivisere lagerhold, slik at tyveri og svinn kan begrenses, og slik at lagrene kan gjøres mindre. Analytikere regner med at verdens lagre er verdt rundt 40 milliarder dollar, og at RFID vil kunne bidra til å redusere dette med 25 prosent.

Blant interessante RFID-anvendelser som er nevnt i mediene de siste dagene er et nytt drosjestyringssystem ved flyplassen London Heathrow. Systemet installeres etter gunstige erfaringer med et tilsvarende systemet ved Charles de Gaulle-flyplassen nord for Paris. Systemet leveres av det franske selskapet Steria.

Ifølge det australske nettmagasinet Ferret.com.au har selskapet Symbol Technologies gjennomført et pilotprosjekt der melkekuer utstyres med RFID-brikker for å lette arbeidet med å samle melkeprøver. Systemet er levert i et samarbeid mellom Symbol, Texas Instruments og Robot Technologies.