Russerne frifunnet for kopibrudd i USA

ElcomSoft, det russiske selskapet som var tiltalt for brudd mot USAs nye lov om kopibeskyttelse, er frikjent på alle punkter.

ElcomSoft, det russiske selskapet som var tiltalt for brudd mot USAs nye lov om kopibeskyttelse, er frikjent på alle punkter.

En kort periode i fjor solgte det russiske selskapet ElcomSoft Ltd et produkt som gjorde det mulig for vanlige brukere å komme forbi kopisperren i Adobes e-bokformat, i den hensikt å ta personlige kopier. Adobe klaget, og ElcomSoft trakk produktet. I juli dro ElcomSoft-medarbeideren Dmitry Sklyarov til USA for å holde foredrag. Adobe varslet FBI, og Sklyarov ble arrestert, fengslet og siktet for brudd på den nye loven om opphavsrett til digitalt utformet åndsverk, den såkalte "Digital Millennium Copyright Act" eller DMCA.

Les også

Saken vakte internasjonal oppsikt, særlig fordi det ble gitt et inntrykk av at forskere - Sklyarov var doktorgradsstudent i kryptografi - risikerte å arresteres straks de kom til USA dersom de kunne mistenkes for en gang å ha prøvd å knekke en kommersielt tilgjengelig kopibeskyttelse. Dette er noe de fleste kryptografer har prøvd seg på, og er en viktig metode for å forbedre digital kopibeskyttelse.

Les også

Adobe fikk kalde føtter og trakk sin anmeldelse, men FBI opprettholdt siktelsen. Ved juletider gikk Sklyarov med på en avtale der FBI frafalt siktelsen mot ham, mot at han stilte opp som vitne i en rettssak mot ElcomSoft. Selskapet ble tiltalt for fire brudd på DMCA, pluss konspirasjon. Rettssaken kom i gang for et par uker siden, og i går leverte juryen en kjennelse som frifant selskapet på alle punkter.

Dommeren hadde instruert juryen at ElcomSoft ikke kunne kjennes skyldig med mindre selskapet bevisst hadde til hensikt å bryte loven. Å bare tilby et redskap som kan brukes til å knekke en kopibeskyttelse er ikke tilstrekkelig for å kjennes skyldig, sa dommeren.

Frifinnelsen kan ikke ankes. Juridiske eksperter sier til amerikansk presse at DMCA er alvorlig svekket, siden det var nettopp denne typen saker DMCA skulle rettes mot, og dette var første gang loven ble prøvd i en kriminalsak.

Myndighetene sparte ikke på kruttet. De stemplet ElcomSoft som produsent av innbruddsverktøy med tette bånd til hackerundergrunnen. ElcomSoft ble truet med to millioner dollar i bøter og andre straffereaksjoner - av de samme myndighetene som inngikk et straffefritt forlik med Microsoft trass i en drepende og fortsatt gyldig dom for brudd på monopollovene, og som ikke løfter en finger for å straffe gangstere som knekker kopibeskyttelsen på avansert teknisk programvare og selger den fritt og sterkt rabattert på nettet, til alt fra irakiske generaler til desorienterte tenåringer. (Se artikkelen I USA er e-bøker en større trussel enn våpen.)

Til toppen