Russerne moderniserer for sju milliarder

De russiske telemyndighetene og holdingselskapet AO Svyazinvest har undertegnet en avtale med det amerikanske investorselskapet RTIF som innebærer at amerikanerne i løpet av de neste fem årene investerer sju milliarder kroner i det russiske telenettet.

De russiske telemyndighetene og holdingselskapet AO Svyazinvest har undertegnet en avtale med det amerikanske investorselskapet RTIF som innebærer at amerikanerne i løpet av de neste fem årene investerer sju milliarder kroner i det russiske telenettet.

Russlands spirende telekomindustri står på spranget inn i det nye årtusenet, og med god hjelp fra Russia Telecom Investors Fund (RTIF) skal russerne om få år kunne tilby et moderne telenett fundert på siste skrik innen trådløs telekommunikasjon.

RTIF, et investorforum etablert av amerikanske partnere i 1996 som primært satser på å investere i trådløs telefoni, interaktive data- og videosystemer i Russland, vil sterkt bidra til å heve kvaliteten på det russiske telenettet, som i dag består av anslagsvis 20 millioner telefonlinjer.

Etter en lang rekke møter i New York forrige uke, ble det russiske teleministeriet og AO Svyazinvest - et holdingselskap som kontrollerer 85 prosent av de russiske interessene i landets regionale og nasjonale teleoperatører - enige med RTIF om at amerikanerne i løpet av de neste fem årene skaffer til veie sju milliarder kroner til oppgradering av det russiske telenettet. Midlene skal i hovedsak bli brukt til etablering av en trådløs infrastruktur.

Fremdeles er det russiske samfunnet på mange måter et ventelistesamfunn, noe russerne selv elsker å slå vitser om. En av de mest populære historiene er den om mannen som står på venteliste for å få telefon. Mannen blir lovet å få telefonen installert den 10. juli i år 2006, hvorpå han spør om telefonen vil bli lagt inn om morgenen eller kvelden. Når han så blir spurt om hvorfor han er så bekymret for akkurat dét, svarer han at rørleggeren kommer den ettermiddagen.

Styreformann og administrerende direktør Joseph Bernstein i RTIF håper og tror slike vitser om kort tid vil være en saga blott. Til Newsbytes sier han at russerne nå kan hoppe bukk over de feilinvesteringene mange land har gjort på telesiden og gå rett på utbyggingen av en tipp topp moderne infrastruktur basert på en lett utbyggbar trådløs teknologi som dekker alt fra de grunnleggende teletjenester i hjemmet til avanserte løsninger for trådløs kabel-TV og interaktivt fjernsyn med video- og datatjenester.

RTIFs første investering vil skje i CellularVision of Russia, CVR, et joint venture mellom det russiske teleministeiet, Moskva by og CellularVision Technologies. Hvor stort beløp RTIF går inn med er ikke kjent, men de russiske myndighetene støtter aktivt CVRs arbeid med å oppgradere landets knapt synlige telekominfrastruktur til et kraftfullt trådløs nett. Det omfattende moderniseringsarbeidet er anslått å ville koste 277 milliarder kroner. CVR er også blitt tildelt en nasjonal TV-kringkastings- og dataoverføringslisens, og en eksklusiv lisens til å benytte frekvensbåndet 27,5 til 29,5 gigahertz.

Ifølge de russiske telemyndighetene har bare 17 prosent av landets 165 millioner innbyggere overhode tilgang til teletjenester av noe slag, og bare sju-åtte prosent har muligheten til å ringe mellom byer eller internasjonalt.

I RTIF-avtalen har de russiske telemyndighetene og AO Svyazinvest gått med på å gi CVR 100.000 abonnentlinjer i Moskva og St. Petersburg for umiddelbar implementering, og inntil åtte millioner linjer innen år 2006.

Til toppen