Russisk politi avlytter all Internett-trafikk

Alle russiske Internett-tilbydere er pålagt å installere utstyr som gir permanent forbindelse til sikkerhetspolitiet FSBs tjenere. En ny lov gir direkte forbindelse derfra til sju andre politiorganisasjoner.

Alle russiske Internett-tilbydere er pålagt å installere utstyr som gir permanent forbindelse til sikkerhetspolitiet FSBs tjenere. En ny lov gir direkte forbindelse derfra til sju andre politiorganisasjoner.

Opplysningene om den nye loven stammer fra en artikkel i Moscow Times. Ordningen som pålegger russiske Internett-tilbydere å installere og selv bekoste overvåkningsutstyr på sine tjenere ble omtalt på digi.no i juli i år (se artikkelen her.

Overvåkningssystemet SORM-2 - SORM står for "system for operasjonell og etterforskende virksomhet" - ble opprettet ved lov i 1995, og revidert i 1998 (derav betegnelsen SORM-2). Linker til engelskspråklig bakgrunnsmateriale om ordningen er samlet på pekeren SORM-2 - Lenker til bakgrunnsmateriale.

Utstyret som Internett-tilbyderne i Russland selv må installere og betale for, koster opptil 30.000 dollar, ifølge Moscow Times. Det gir sikkerhetspolitiet FSB direkte tilgang til all trafikk gjennom tilbydernes tjenere. Avlyttingen foregår helt umerkelig for tilbyderen. Formelt sett krever den russiske grunnloven at politiet søker rettslig godkjennelse for å iverksette avlytting. Men siden SORM-utstyret lar sikkerhetspolitiet avlytte hva som helst av e-post og andre Internett-transaksjoner uten at tilbyderen eller den avlyttede merker noe som helst, er det få som tror at politiet følger den formelle godkjenningsprosedyren.

Den nye loven som fungerende president Vladimir Putin - han har selv bakgrunn fra FSBs forgjenger KGB - undertegnet 5. januar, pålegger sju andre politiorganisasjoner å installere utstyr som gir direkte forbindelser til SORM-sentralen hos FSB. Det betyr at ikke bare sikkerhetspolitiet men også skattepolitiet, regjeringens innenriksdepartement (i Russland har dette departementets myndighet i alle republikkene i den russiske føderasjonen), grensepolitiet, tollvesenet, sikkerhetstjenesten i Kreml, presidentens sikkerhetstjeneste, nasjonalforsamlingens sikkerhetstjeneste og utenriksdepartementets etterretningstjeneste - alle vil kunne fange opp og lese enhver e-post eller annen transaksjon som formidles gjennom en russisk Internett-tjener. Loven ble vedtatt i nasjonalforsamlingen 1. desember i fjor. Den trådte i kraft allerede 6. januar.

I en kommentar til Moscow Times sier menneskerettsaktivist Jelena Bonner - også kjent som enken etter fredsprisvinner Andrej Sakharov - at loven gjør Russland til en offisiell politistat.

Andre menneskerettsaktivister sier at loven gjør det praktisk talt umulig å bekjempe Internett-avlyttingen. Internett-tilbydere som vegret seg mot å installere SORM-utstyret ble motarbeidet blant annet ved at FSB frøs deres bankkonti. Med hele åtte politiorganisasjoner bak SORM vil personvernerne blant tilbyderne møte enda mer formidabel motstand. Samarbeidet mellom politiorganene vil også bidra til å gjøre overvåkningen langt mer effektiv.

At tilbyderne selv må installere SORM, favoriserer de store operatørene. Flere av disse skal være villige til gå med på å ofre personvernet for å øke sine markedsandeler, skriver Moscow Times.

Til toppen