Russisk teleprivatisering utsatt

Det russiske finansdepartementet har bestemt seg for å utsette den planlagte delprivatiseringen av det russiske televerket Svyazinvest, på grunn av verdifallet på den russiske rubelen.

Regjeringen hadde satt 13. oktober som budfrist på 25 prosent minus to aksjer i Svyazinvest, som er et holdingselskap med aksjeposter i alle de 85 lokale televerkene i Russland.

Teleprivatiseringen er ifølge Bloomberg News, utsatt til markedet tar seg opp.

Aksjeposten var priset i rubler til 6,49 milliarder ($1,035 mrd) før fastkurspolitikken ble avviklet 17. august. med et verdifall på nesten 60 prosent betyr dette at aksjeposten i dag har en markedsverdi på $ 0,431 mrd.

Målet var at inntektene fra salget skulle gå til lønninger og pensjoner og sørge for bedre balanserte statsbudsjetter. Nå når salget er utsatt blir ikke statsfinansene særlig bedre.

Til toppen