Russisk televerk delprivatisert

25 prosent av aksjene i selskapet som kontrollerer russisk telekomindustri, er solgt til et Kypros-registrert bank-konsortium for vel 13,5 milliarder kroner

25 prosent av aksjene i selskapet som kontrollerer russisk telekomindustri, er solgt til et Kypros-registrert bank-konsortium for vel 13,5 milliarder kroner

Svyazinvest ble organisert som et holdingselskap for de 89 russiske regionale televerkene, inkludert Rostelecom som er hovedaktøren på fjernvalg- og internasjonal telefoni, i forkant for den planlagte privatiseringen.

Dette salget blir sett på som ett av de første reelle salgene i den russiske statens langsomme privatiseringsprosess. Tidligere er flere andre statseide bedrifter solgt, men til latterlige priser. Denne gangen forlangte russiske myndigheter et bud på minst USD 1,18 milliarder, og det laveste av de to budene som ble levert inn havnet på USD 1,71 mrd.

Tilslaget på 25 prosent av aksjene gikk til Mustcom, et bank-konsortium, som er registrert på Kypros. Analytikere har etter salget spurt seg om bankgruppen som fikk tilslaget var den beste kjøperen av aksjeposten, nettopp fordi gruppen ikke består av teleselskap, men banker. Gruppen har blant annet russiske banker på eiersiden, i tillegg til Deutsche Bank.

Det russsiek telenettet trenger i første rekke nå en sårt tiltrengt opprustning av nettverket. Siden Sviazinvest selv har gjort det klart at en helst ville se en strategisk investor fra telekom-industrien, eller en leverandør av teleutstyr som vinner av budrunden, er det ikke utenkelig at en annen partner blir tatt med i bank-konsortiet.

Dette har delvis vært stikk i strid med interessene til det statlige russiske eiendomsselskapet, som har vært ute etter kjøpere som har vært interessert i å betale mest mulig. For 71 prosent av kjøpssummen går til det føderale budsjettet, som sliter med en massivt underskudd. 24 prosent går til de regionale budsjettene, mens 5 prosent går tilbake til selskapet Sviazinvest.

Det kom bare inn to bud på aksjeposten. Det andre budet kom fra et nederlandsk-registrert konsortium, Telefarm, som tilbød USD 1,72 mrd. I dette konsortiet inngikk blant annet russiske Alfa Bank, Credit Suisse First Boston og spanske Telefonica.

Allerede i 1995 forsøkte russiske myndigheter å selge ut en fjerdedel av selskapet, da til Telecom Italia, men det hele strandet på grunn av uenigheter om kontrollen av selskapet.

Ifølge tall fra Svyazinvest vil en utbedring av det russiske telenettet koste minimum USD 3 mrd. USD årlig fram til år 2000.

Til toppen