Russiske nettsteder underlegges lisensordning

Ifølge russiske menneskerettsaktivister ønsker Putin-regimet å innføre nye begrensninger i bruken av Internett, blant annet direkte kontroll over tildelingen av domener under .ru-sonen.

Ifølge russiske menneskerettsaktivister ønsker Putin-regimet å innføre nye begrensninger i bruken av Internett, blant annet direkte kontroll over tildelingen av domener under .ru-sonen.

Informasjonen er fra GILC (Global Internet Liberty Campaign) som siterer sitt russiske medlem Human Rights Online (hro.org). Det russiske menneskerettsnettstedet viser til et utspill fra Leonid Reitman, den russiske statsråden for kommunikasjon og informasjon, der denne skisserer en plan for statlig kontroll over tildelingen av domener under .ru-sonen. Reitman vil opprette en egen byråkratisk struktur for dette formålet. Ordningen vil trolig innebære at alle russiske nettsteder må registrere seg, og bare kan drives så lenge de har statlig godkjennelse.

Reitman har tidligere gjort seg bemerket ved en erklæring om at "dårlige nettsteder" må stenges. Denne bemerkningen tolkes som en reaksjon blant annet mot tsjetsjenske nettsteder der det legges ut informasjoner om krigen i strid med regjeringens offisielle syn.

Den russiske regjeringen skal også ha irritert seg over at visse russiske nettsteder offentliggjorde resultater fra valget til nasjonalforsamlingen før alle valglokalene var stengt. Loven forbyr massemedier å gjøre dette. Nettstedene forsvarer seg med at Internettet ikke nevnes i lovgivningen som regulerer massemedier.

Ifølge hro.org skal en anonym kilde i den russiske regjeringen ha innrømmet i forrige uke at denne forsømmelsen vil rettes opp, slik at alle nettsteder som oppdateres minst en gang i året defineres som massemedier. En slik definisjon vil også underlegge nettsteder de samme forvirrende reglene og avgiftene som landets øvrige massemedier.

GILC sier seg bekymret over utviklingen, men advarer med at det ennå gjenstår å se hvordan alt dette vil slå ut i praksis.

Den russiske regjeringen har allerede skjerpet en ordning som pålegger alle russiske Internett-tilbydere å installere avlyttingsutstyr. Les:


Russisk politi avlytter all Internett-trafikk
Myndighetene sperret bankkontoen til Internett-leverandør som nekter innsyn i brukernes e-post

Til toppen