Russland forbyr CDMA-mobiler

Russlands statlige komité for telekommunikasjon vil forby CDMA-basert mobilkommunikasjon, med unntak av fastmontert utstyr.

Russlands statlige komité for telekommunikasjon vil forby CDMA-basert mobilkommunikasjon, med unntak av fastmontert utstyr.

Ifølge den russiske avisen Vremya, som siteres av Bloomberg, er begrunnelsen for forbudet at bærbare CDMA-baserte terminaler at de forstyrrer på de samme frekvensene som benyttes til digital-TV.

Komitéens leder Alexander Krupnov, har signert et vedtak som krever at mobilkommunikasjon basert på denne teknologien tillates dersom den er stasjonær. Uten at det foretas endringer i de tekniske spesifikasjonene for CDMA-utstyret, blir alt CDMA-basert utstyr forbudt, dersom det ikke kan klassifiseres som stasjonært.

I Russland er det bare ett mobilselskap som bygger CDMA-basert mobilnett, det russisk-amerikanske selskapet Metrosvya.

Kina utstedte for noen uker siden et liknende CDMA-forbud, men trakk dette tilbake like etterpå.

Til toppen