Russland lurer USA

Russiske atommyndigheter har lurt amerikanerne - igjen. For kort tid siden fikk de kjøpt fire Silicon Graphics super-computere. Gjennom europeiske stråmenn har russerne nå kjøpt en IBM superdatamaskin som kan kjøre 10 milliarder kalkulasjoner i sekundet. Maskinen skal brukes i simuleringer av kjernefysiske sprengninger.

Russiske atommyndigheter har lurt amerikanerne - igjen. For kort tid siden fikk de kjøpt fire Silicon Graphics super-computere. Gjennom europeiske stråmenn har russerne nå kjøpt en IBM superdatamaskin som kan kjøre 10 milliarder kalkulasjoner i sekundet. Maskinen skal brukes i simuleringer av kjernefysiske sprengninger.

Russerne har nok en gang greid å omgå amerikanske eksportrestriksjoner på datakraft.digidata/jk20078399.htm>For litt over en uke siden meldte vi at russerne hadde kjøpt fire SGI supercomputere. Denne gang er det IBM som har gått i fella. Selskapet har solgt en supercomputer med regnekraft på 10 milliarder kalkulasjoner i sekundet, som er mange ganger raskere enn hva russerne har per i dag, ifølge russiske talsmenn. Transaksjonen skjedde gjennom europeiske stråmenn.

Russerne sier at de skal bruke maskinene til simuleringer av kjernefysiske sprengninger, noe som er høyaktuelt nå som Russland har forpliktet seg til ikke å foreta prøvesprengninger. Amerikanerne frykter at maskinene også skal brukes til design av kjernefysiske våpen som kan rettes mot USA. Clinton-regjeringen har forbudt salg av super-computere med datkraft på over to milliarder kalkulasjoner per sekund til bruk i atomvåpenutvikling. Clinton ønsker heller ikke å irritere på seg den republikanskstyrete Kongressen.

$7-millionerssalget av maskinen, en IBM RS/6000 SP, viser at det fortsatt råder stor mistro mellom USA og det nydemokratiske Russland.

Til toppen